Socialinio darbuotojo dieną – ne tik padėkos

2017-10-05, Lijana JAGINTAVIČIENĖ

Rugsėjo 27-oji kaip Socialinių darbuotojų diena Lietuvoje įteisinta neseniai – 2004 metais. Ruduo be šios profesinės šventės jau sunkiai įsivaizduojamas, kaip sunkiai įsivaizduojamas daugybės žmonių gyvenimas be socialinių darbuotojų pagalbos ir paramos, gero žodžio, rimto patarimo ar nukreipimo teisinga linkme. Pagalbos teikimas yra socialinių darbuotojų kasdienybė, dažniausiai sunki ir sudėtinga, bet visada su viltimi ir gera pabaiga. Už šį kasdien vis kitokiomis spalvomis nusidažantį darbą kasmet padėkoja  Šilutės rajono savivaldybės valdžios atstovai.

Padaugėjo darbuotojų

Sveikinimo ceremonija vyko Šilutės H. Šojaus muziejuje. Gražių žodžių puokštę įteikė Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis, o Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis  priminė, kad Šv. Vincentas Paulietis - kunigas pamokslininkas, gyvenęs XVI a. Prancūzijoje, laikomas socialinio darbo pradininku, kuris skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis. A. Šimelionio duomenimis, Šilutės rajono savivaldybės įstaigose ir seniūnijose socialinį darbą dirba 150 darbuotojų, iš jų 63 socialiniai darbuotojai ir 87 socialinių darbuotojų padėjėjai. Praėjusiais metais dirbo 140. Dėl licencijavimo sąlygų vykdymo padidėjo  socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius socialinėse įstaigose ir ženkliai, iki 25 išaugo seniūnijų socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, skaičius. 2007 metais jų buvo tik 11.

Įteiktos padėkos

„Socialinėje srityje  kiekvieni  metai - tai  kaitos, iššūkių ir naujų galimybių metai. Pagrindinės socialinio darbo kryptys - mažinti skurdą ir pajamų nelygybę, stiprinti šeimos ir vaiko apsaugą, skatinti piliečių atsakomybę. To siekdami Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numatė atlikti šiuos darbus: didinti darbo užmokestį, išmokas ir pensijas, įtraukti ir įdarbinti asmenis, gaunančius socialinę paramą, reformuoti vaiko teisių apsaugos sistemą ir suteikti daugiau paslaugų šeimoms ir  bendruomenėms, stiprinti vietos bendruomenes, Nevyriausybines organizacijas ir savivaldą“, - kalbėjo vedėjas. Padėkos buvo įteiktos Svajai Petrietienei, Saugų vaikų globos namų socialinei darbuotojai, už nuoširdumą, atsakingumą, kruopštumą, iniciatyvumą, Ritai Razmienei, Saugų vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai,  už atsakingumą, kruopštumą, nuoširdumą, Zelmai Šertvytienei, Šilutės senelių globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai,  už atsakingą, ilgalaikį ir nuoširdų darbą, Almai Matulevičienei, Šilutės senelių globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai,  už atsakingą, ilgalaikį ir nuoširdų darbą,  Linai Jončienei, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai,  už kruopštų, sąžiningą ir nuoširdų darbą, Audronei Medutytei, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai,  už kruopštų, sąžiningą ir nuoširdų darbą, Aušrai Barbutkienei, Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei,  už  nuoširdų darbą ir bendradarbiavimą sprendžiant iškylančias socialines problemas, Vaidui Kuzui, Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam specialistui-teisininkui,  už nuoširdų darbą ir bendradarbiavimą sprendžiant iškylančias socialines problemas, Oksanai Kalitinai, Šilutės seniūnijos socialinio darbo organizatorei,  už nuoširdų darbą ir bendradarbiavimą sprendžiant iškylančias socialines problemas, Almai Pupšienei, Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorei, - už nuoširdų darbą ir bendradarbiavimą sprendžiant iškylančias socialines problemas, Vitai Gečienei, Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorei,  už nuoširdų darbą ir bendradarbiavimą sprendžiant iškylančias socialines problemas.

Įteiktos nominacijos

Šiemet „Metų socialiniu darbuotoju“ tapo Šilutės seniūnijoje dirbanti Renata Skvirbienė. „Prieš aštuonis metus pradėjau dirbti socialinio darbuotojo darbą. Tada perskaičiau žodžius: „Stiprus žmogus yra ne tas, kuris nugali silpnesnį, o tas, kuris silpnam padeda būti stipriu“. Tad būkime stiprūs“, - dėkodama už apdovanojimą, kalbėjo R. Skvirbienė.

A.Šimelionis priminė, kad  labai svarbus socialinių darbuotojų  darbas, sprendžiant socialines problemas, yra efektyvesnis, kai į jį įsijungia ir asmenys, organizacijos, bendruomenės, kurios nėra tiesiogiai susiję su socialiniu darbu. Jie vadinami socialiniais partneriais, kurie padeda, inicijuoja, motyvuoja socialines įstaigas, seniūnijas spręsti socialines problemas. „Ateitis yra tokia, kad bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos teiks socialines paslaugas, o savivaldybė koordinuos, pirks paslaugas. Ta proga noriu padėkoti esamiems ir būsimiems partneriams, bendruomenėms, valstybinėms įstaigoms ir privatiems asmenims už bendradarbiavimą ir išreiškiu viltį dėl ateities darbų ir projektų, t. y. nuo vienkartinių akcijų, paramos rinkimo ir skyrimo pereiti prie socialinių paslaugų teikimo“, - kalbėjo vedėjas, teigdamas, kad nuo 2004 metų Socialinės paramos skyrius nominuoja „Metų socialinį partnerį“. Ši nominacija skirta  UAB „Pamario senjorų namai“. Vienas iš įkūrėjų Leonas Anskaitis labai nustebo, kad būtent jų organizacijai skirtas toks apdovanojimas.

Netrukus Socialinės paramos skyriaus vedėjas priminė, kad socialinėje srityje dirbantiems bis labiau gerinamos darbo sąlygos „O ir vadovus turi gerus. Meras ir administracijos direktorius – geri, o aš ir administracijos direktoriaus pavaduotojas – gražūs“, - gera nuotaika užbaigė oficialią dalį A.Šimelionis.

Po apdovanojimų niekas neskubėjo skirtytis. Vyko edukacinis užsiėmimas „Lietuvininkų kulinarinis paveldas“, dokumentinio filmo „Mažoji Lietuva“ kūrėjų susitikimas su socialinėje srityje dirbančių  Nevyriausybinių organizacijų atstovais. Renginio dalyviai skirstėsi su šypsenomis, pasisėmę geros energijos ir minčių.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?