Nors ir pasiginčijo, bet šilumos kainą sumažino

2017-10-09, Saulius SODONIS

Ketvirtadienį vykusiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas iki šiol neregėtas sprendimas: 15 procentų sumažinta centralizuotai tiekiamos šilumos (vienos kilovatvalandės) kaina. Tai, žinoma, gerai, tačiau  vis tiek liūdna, nes visa tai padaryta ne dėl pagerėjusio gyvenimo, o dėl prieš keletą metų padarytos skaičiavimo klaidos. Būtent ji Šilutės politikus posėdžio metu ir paskatino diskusijai, kuri labiau priminė politikavimą. Ir nors kainos mažinimui pritarta vienbalsiai, tačiau  atrodė, kad politikų pasisakymai liudijo jų norą „būti matomiems“. 

Čia būtų galima trumpai priminti, kad centralizuotai teikiamos šilumos kaina apskaičiuojama pagal specifinę formulę, kurią nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Ją sudaro įvairios dedamosios, kurių sumos bei išvestiniai vienetai ir išreiškiami pinigais. Šilumos teikėjai pagal ją paskaičiuoja savo produkto kainą, kurią pateikia peržiūrai VKEKK. Jei viskas gerai, sprendimą dėl jos priima Savivaldybių tarybos, nors didesnės įtakos komisijos jau pritartai kainai nebeturi – tiesiog formaliai balsuoja ir tiek.

Klaidas reikia ištaisyti

Liepos mėnesį VKEKK peržiūrėjo UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymą ir pamatė, kad nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. įmonė gavo 564,0 tūkst. eurų papildomų pajamų. Liepos 27 d. savo nutarimu „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos VKEKK rekomendavo Šilutės rajono tarybai šias pajamas paskirstyti 36 mėnesių laikotarpiui. Kitaip sakant, per trejus metus skolą grąžinti vartotojams. Sprendimą, pavadintą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pristatė Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Jis sakė, kad komitete tam pritarta vienbalsiai.

Šiuo klausimu pasisakė Tarybos Socialinių reikalų komiteto narys Algirdas Gečas. Jis kalbėjo, kad dar vasarą šis sprendimas buvo plačiai aptartas „mūsų bendruomenėje“ ir sukėlė nemažą reakciją. Pastebėjęs, kad gerai, jog mažėja kaina vartotojams, svarstė, kodėl susidarė daugiau kaip 500 tūkstančių eurų suma. „Kodėl taip atsitiko? Kokios priežastys? Komitete nepaaiškino iš esmės, kodėl gavosi tokios permokos. Ar tai reiškia, kad strateginei Šilutės įmonei trūksta tvarkos? Komitete skambėjo raginimai stebėtojų tarybos pirmininkui Vaidui Paviloniui atsistatydinti, kaip nesugebančiam užtikrinti tos tvarkos. Ar tikrai kaina trims metams bus mažesnė, nes buvo kalbama, kad priklausomai nuo aplinkybių?  Gali būti dar visko – kaina gali keistis“,- svarstė tarybos narys.

Diskusijos liejosi per kraštus

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis atsakė, kad per Socialinių reikalų komiteto posėdį kalbėjęs, jog šie klausimai turėtų būti adresuoti Valstybinei kainų ir energetikos komisijai. Nė vienos kainos negali pasitvirtinti joks ūkio subjektas, teikiantis energiją, be komisijos. „Žinote, kiek kartų taryba yra nustačiusi ir mažesnę kainą, komisija palikdavo tokią, kokią ji paskaičiuodavo. Ji ir įsigaliodavo. Tai būtų neteisinga kaltinti šilumos tinklus – gal reikėtų kreiptis į Seimo narius, kodėl skaičiuodama komisija padarė klaidą“,- diskutavo meras. Jis pasiūlė pasidžiaugti, kad pagal pigumą Šilutės šilumos kaina yra trečia. O ji buvo tokia, kokią patvirtino VKEKK, ir nėra pagrindo manyti, kad šilumos tinklai piktnaudžiavo.

Pasisakydama to paties komiteto narė Sandra Tamašauskienė taip pat pasidžiaugė mažėjančia kaina, tačiau pastebėjo, kad nė vienas neturėtų drįsti abejoti komisija, valstybės įstaiga kontroliuojančia mažesnes (greičiausiai turėjo mintyje šilumos įmones – aut. p). „Tai pirma. Antra – ne Tarybos nariai, o administracija turėtų imtis ryžtingų žingsnių ir kalbėtis su komisija. Trečia – ir be komisijos įmonę kontroliuoja ir administracija, ir stebėtojų taryba. Kausimas – ar bus imtasi priemonių, kad būtų išaiškinti atsakingi asmenys, o jie prisiimtų atsakomybę už tai“, - sakė S. Tamašauskienė.

Atsakydamas meras  suabejojo komisijos skaičiavimo metodika. „Aš visiškai nebepasitikiu, nes formules ir skaičiavimus  jie sudaro. Ir jie turėtų prisiimti visą atsakomybę. Todėl nereikia imtis jokių priemonių, nes nei „Šilumos tinklų“ Stebėtojų tarybos pirmininkas komisijoje, nei  direktorius komisijoje nieko negali nei pridėti, nei atimti“.

Pasisakė ir Tarybos narys Arūnas Pupšys. Jis pasigedo V. Pavilonio, „Šilutės šilumos tinklų“ stebėtojų tarybos pirmininko: „Jis turėtų dalyvauti įmonės valdyme“. A. Pupšys sakė skambinęs į VKEKK ir jam paaiškino, kad savivaldybė galėjusi teikti siūlymus dėl kainų mažinimo – ji būtų buvus peržiūrėta. Tačiau, anot politiko, prieš keletą metų tai padaryta  nebuvo. Meras V. Laurinaitis jam papriekaištavo dėl aptakių frazių pasisakant. O priminęs, kad politikas jau beveik trys metai taryboje, pasigedo ne abstraktaus kalbėjimo, o konkrečių siūlymų.

Į diskusiją įsiterpė ir Arvydas Jakas: „Neužtenka vien pasakyti nepasitikiu šia metodika. Tai lygiai taip pat pigu, kaip išsakėt apie A. Pupšio kalbą. Jei nepasitikite metodika – turite pasakyti, kokius konkrečius siūlymus teikėte, kad šita metodika kistų. Juo labiau, kad sprendimą šiandien priiminėsime apskaičiuota pagal tą metodiką, kuria jūs nepasitikite“. Į tai meras atsakęs, kad tai nepriklausoma komisija ir niekas negali jos įtakoti. „Mes esame daug kartų siūlę ir ne vieną kartą esame pasiūlę kainas, kurias siūlė kainų komisijai, bet ji palikdavo tokią pat kainą“, - sakė V. Laurinaitis.

Tuo tarpu Tarybos narys Steponas Kazlauskas pastebėjo, jog keista klausyti apie galimą vadovo keitimą, kai taip ūkiškai besiverčiančios įmonės bet kuriam regione reikėtų paieškoti. „Turime kitur problemų, o bet šią  mes dabar ketvirčiuojame.  Kas būtų, jei tai būtų brangiausią kainą siūlanti įmonė, kaip kitur? <…>  O komisijoje  vaikeliai dirba, nemenkinu vieno ar kito, jie taip pat žmonės ir daro klaidas“, - akcentavo tarybos narys. Diskusija galėjo dar labiau įsilinguoti, bet meras V. Laurinaitis nutraukė ją ir pateikė sprendimo projektą  balsavimui. Kaip minėta, jam buvo pritarta vienbalsiai ir centralizuotai teikiama kaina netrukus sumažės.


Straipsnio komentarai

Jovita2017-10-10
Ar pensininkams individualių namų šildymui skiriamos kompensacijos? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
viena kalba kita daro 2017-10-09
kaip ir pernai oi kaip sumažės saskaitos kiek atpigs šiluma o kai gavom sąskaitas iš kojų iškrist galim ir be algų palikt tai kas per sumažėjimas ir kam Komentaras patinka Komentaras nepatinka