Auga susietosios paramos už pienines karves suma

2017-10-23, zum.lrv.lt

Jau apskaičiuota susietosios paramos už pienines  karves suma 2017 m. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenimis, paramos suma šiems metams augo ir siekė 26,714 mln. Eur (2015 m. – 22,252 mln. Eur, 2016 m. – 24,933 mln. Eur). Paramos gavėjų skaičius siekia 29 777, o pieninių karvių, už kurias apskaičiuota susietoji parama, yra 262 059.

Atsižvelgiant į tai, kad susietosios paramos už pienines karves dydžiai kasmet didinami, o paramos gavėjų skaičius, stambėjant pieninių karvių bandoms arba atsisakant pieninių karvių auginimo, kasmet mažėja, vidutiniškai paramos gavėjams tenkanti paramos suma tendencingai auga. Jei 2015–2016 m. vidutinis paramos už pieninę karvę dydžiai atitinkamai siekė 80 Eur/karvę ir 91 Eur/karvę, tai 2017 m. ši parama sudarė 101,94 Eur/karvę. Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, vienam paramos gavėjui 2017 m. vidutiniškai teko 9 karvės. Stambiausios pieninių karvių bandos yra Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskrityse, gana smulkūs laikytojai išlieka Alytaus, Vilniaus ir Utenos apskrityse. Tauragės apskrityje daugiausia paramos gavėjų, didžiausias pieninių karvių skaičius ir didžiausia gaunama parama.

Numatoma, kad susietosios paramos už pienines karves dydžiai 2018 – 2020 m. bus didesni. Remiantis Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, paramos gavėjų skaičius 2017 m. siekė 29 777 vnt. ir, palyginus su 2015 metais, sumažėjo 5 076 paramos gavėjais arba 15 proc. (2015 m. – 34 853 paramos gavėjai, 2016 m. – 33 079 paramos gavėjai). Labiausiai paramos gavėjų skaičius mažėjo Vilniaus (20 proc.) ir Marijampolės (17 proc.) apskrityse.

Palyginus su 2015 metais, pieninių karvių vidurkis, už kurį apskaičiuota parama, sumažėjo 6 proc. (2015 m. – 278 143 vnt., 2016 m. – 273 953 vnt.). Labiausiai karvių vidurkis mažėjo Vilniaus (14 proc.) ir Kauno (9 proc.) apskrityse. Panevėžio, Tauragės apskrityse pieninių veislių karvių skaičius pasikeitė nežymiai – sumažėjo 3 proc.

Susietosios paramos už pienines karves priemonėmis siekiama palaikyti pieno gamintojų pajamas ir užtikrinti dabartinį gamybos lygi valdų valdytojams. Susietoji parama už pienines karves apskaičiuojama valdos valdytojui už jo ir (ar) valdos partnerio laikomas pienines karves, jeigu:

  • valdos valdytojas pateikia einamųjų metų paraišką gauti paramą už deklaruotus plotus ir šioje paraiškoje nurodo, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves (uždėta „ü“);

  • valdos valdytojo ir (ar) valdos partnerio vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d.– einamųjų metų kovo 31 d. buvo registruotų pieninių karvių. Apskaičiuojamas pieninių karvių aritmetinis vidurkis imant paskutinės mėnesio dienos karvių skaičių;

  • vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės praėjusių metų balandžio 1 d. – einamųjų metų kovo 31 d. didesnis kaip 500 kg.


Straipsnio komentarai

Ukiui it kolukiui2017-10-25
Parama skira paremti o neišlaikyti gaunat už pienuka subsidijas už karvike dar parduodat veršeli aš kaip mesiniu galviju augintojas gaunu tik už karvyte nedejuokit ir traktoriuku kas 5 nauju nepirkit Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ūkis ir kolūkis 2017-10-24
tik nereikia žmonėm pudrint smegenų OK mes iki pat šiol tokias jūsų paramas matom tai net gyvuliui miltų neišeina Komentaras patinka Komentaras nepatinka