Mokslo ir studijų institucijoms finansavimas bus skiriamas atsižvelgiant į studentų skaičių ir mokslinę veiklą

2017-10-27, smm.lt

Nuo 2018 m. valstybės lėšos, skiriamos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų administravimui, ūkiui ir sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, bus susietos su mokslinės veiklos rezultatais, studijų, mokslo kokybe, taip pat su valstybės finansuojamų studentų skaičiumi. Daugiau lėšų gaus tie mokslinių tyrimų institutai ir aukštosios mokyklos, kurios turės daugiau valstybės finansuojamų studentų ir vykdys daugiau mokslinės veiklos. Šią tvarką trečiadienį patvirtino Vyriausybė. 

„Šių lėšų skyrimo susiejimas su moksline veikla ir studentų skaičiumi skatins universitetus ir kolegijas atsigręžti į svarbiausią tikslą – kokybišką mokslą ir studijas. Jei universitete studentų sumažėja perpus, kodėl valstybė turi tempti šitą akmenį po kaklu ir išlaikyti tokio pat dydžio ūkį ir administraciją ar pastatus kaip iki šiol? Taip bus impulsas institucijoms peržiūrėti infrastruktūrą, atsisakyti nenaudojamų pastatų ir valstybės lėšas naudoti atsakingai“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Pasak ministrės, iki šiol valstybės skiriamos lėšos buvo skirstomos pagal tai, kokį plotą užėmė mokslo institutai ir aukštosios mokyklos, kokį finansavimą jie gaudavo ankstesniais metais. Kai kuriais atvejais finansavimas tekdavo tiesiog tuštiems pastatams, nes studentų kasmet  mažėja.

Naujoje tvarkoje nustatoma maksimali riba, kiek lėšų gali būti skiriama. Universitetams ir mokslinių tyrimų institutams būtų skiriama ne daugiau kaip 40 proc. jiems skiriamų valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų, kolegijomsne daugiau kaip 35 proc. nuo bendros joms skiriamos valstybės biudžeto asignavimo sumos.

Norint išvengti ypač didelių asignavimų persiskirstymų tarp institucijų, numatomas pereinamasis laikotarpis. Nutarime numatyta, kad institucijoms 2018–2019 metais tam tikslui skiriamos valstybės biudžeto lėšos kasmet, lyginant su praėjusiais metais, negalėtų didėti daugiau kaip 25 procentais. Lėšos, viršijančios nustatytą ribą, būtų perskirstomos institucijoms proporcingai jų ūkio ir administravimo lėšų, palyginti su praėjusiais metais, mažėjimui. Pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu institucijos galės nuosekliai prisitaikyti prie finansavimo pokyčių ir pertvarkyti savo veiklą.

Nutarimas parengtas įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymą. Jame numatoma, kad valstybės biudžeto lėšos administravimui ir ūkiui valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skiriamos pagal vykdomus mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, meno veiklą ir studijas.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų uždaryti rusakalbių mokyklas?