Pagėgiuose šiukšlių mokestis – įteisintas reketas?

2017-11-20, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Pasak UAB „Šilutės prekyba“ direktoriaus E. Kuzminsko, rinkliavos dydžiai nustatyti ženkliai per dideli.
Pasak UAB „Šilutės prekyba“ direktoriaus E. Kuzminsko, rinkliavos dydžiai nustatyti ženkliai per dideli.

Šiemet įsigaliojusi dvinarė rinkliava už komunalines atliekas ne vienoje savivaldybėje sukėlė žmonėms šoką. Ne paslaptis – ūkininkams, verslininkams ir kitiems gyventojams ar net Anapilin iškeliavusiems piliečiams buvo išsiųstos įspūdingos mokėjimo sąskaitos. UAB „Šilutės prekyba“ vadovą Egidijų Kuzminską piktina, kad reikalaujama mokėti už paslaugas, kurios Pagėgiuose neteikiamos, t. y už esamas ir nesamas šiukšles.

Tapo didesniais teršėjais nors veiklos plėtros nebuvo

UAB „Šilutės prekyba “ 2017 metais deklaravo faktišką 3,13 t. komunalinių atliekų kiekį, kuris turėjo būti išvežamas iš bendrovei priklausančių turto objektų, esančių Pagėgių savivaldybės teritorijoje, pagal UAB „Ecoservice“ nustatytus grafikus. Šių metų kovą įmonė gavo Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą, kuriame nurodyta, jog teks už paslaugas, kurios suteiktos nuo metų pradžios iki birželio 30-osios, mokėti  101,16 eurą.

Šių metų rugsėjį gautas kitas pranešimas, kur jau suma buvo ūgtelėjusi iki 547,22 eurų. Nereikia būti dideliu matematiku, jog paskaičiuotum, kad rinkliava padidėjo net 5,4 karto. Pasak E. Kuzminsko, rinkliavos dydžiai nustatyti ženkliai per dideli. Jis priminė  Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 30² straipsnio pirmą dalį, kurioje rašoma: „Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodara nustatoma vadovaujantis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka “. Verslininkas tikina, kad niekaip nesupranta, kaip jų įmonė tapo didesne teršėja, nors Pagėgių savivaldybės teritorijoje 2017 metais veiklos plėtros net nevykdė.

Skiriasi realus konteinerių skaičius

„Daugybę metų  mūsų bendrovė savo jėgomis bei lėšomis vykdo atliekų rūšiavimą ir surinkimą iš bendrovei priklausančių parduotuvių bei kitų objektų. Vien  per praėjusius metus iš bendrovės parduotuvių ir kitų bendrovei priklausančių objektų išvežta perdirbimui į bendrovę UAB „ Virginijus ir Ko “ 28 tonos popieriaus ir 1,4 tonos plastiko atliekų. Iš viso 29,4 tonos. Per šių metų aštuonis mėnesius surinkta iš bendrovės parduotuvių ir kitų bendrovei priklausančių nekilnojamo turto objektų 19,6 tonų popieriaus ir kartono atliekų bei 1,5 tonos plastiko atliekų . Iš viso per aštuonis mėnesius 21,1 tona. Renkame savo parduotuvėse ir perduodame UAB „Žalvaris” galvaninius elementus. Visi šie darbai apima ir Pagėgių savivaldybėje esančias parduotuves. Pagal „ Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus “, patvirtintas metines MKA susikaupimo normas išeitų, kad pas mus susikaups 13,2 tonų, tai yra 4,2 karto daugiau negu mes deklaruojame ir faktiškai išvežama iš mūsų parduotuvių“, - tęsė verslininkas. Jis atkreipė dėmesį ir į tai, kad,  pagal turimus konteinerius ir nustatytus vežimo grafikus, galima išvežti tik 2,9 tonos, jei konteineriai išvežimo metu būtų pilni. Tačiau faktiškai išvežimo metu jie nebūna net  pripildyti. Pasak pašnekovo, tai reiškia, kad ir iki šiol faktiškai nebuvo išvežama tiek, kiek deklaravo iki šiol. „Turime mokėti už atliekų išvežimą, kurių faktiškai nesukaupiame ir nesukaupsime. Suprastume, jei jūsų patvirtintos susikaupimo normos ir faktiški atliekų kiekiai skirtųsi nežymiai, tačiau skirtumai yra didžiuliai -  4,2 karto. Kad nustatyti rinkliavos dydžiai neatitinka realios situacijos, matosi ir iš šių metų rugsėjo mėnesio Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo. Kintamoji dalis nustatyta taip, kad bazinis ištuštinimų skaičius už 2017 metų antrą pusmetį gavosi per didelis. Pavyzdžiui, Birutės gatvėje – 2, 83 kartus. Jei tiek kartų būtų tuštinami konteineriai, jų išvežėjai turėtų važiuoti  kas antrą dieną. Tas išvežimų skaičius daugiau negu dvigubai didesnis, negu faktiškai beveik visuose objektuose. Birutės gatvėje parašyta, kad yra net keletas konteinerių, o išties yra tik du“, - dėstė E. Kuzminkas.

Perkeliama ant kitų pečių

Vadovas mano, kad, nustatant įkainius, yra įskaičiuotos sąnaudos ir tokių atliekų turėtojų, kurie nenustatyti, o tai draudžia LR Vyriausybės nutarimas. Įmonė paskaičiavo, kad pagal nustatytas susikaupimo normas, pagal realų esamų konteinerių skaičių vien per II pusmetį gaunasi, kad buvo pridėti 129 konteineriai, kurių išvežimo ir atliekų sutvarkymo sąnaudos pakliuvo į rinkliavos dydžius.

„Niekaip neatsižvelgiama į atliekų rūšiavimą ir pridavimą išrūšiuotų, t. y. popieriaus ir plastiko atliekų. Mūsų manymu, privalu šiuos kiekius išminusuoti iš apskaičiuotų pagal susikaupimo normas, nes šios atliekos nepakliūna į konteinerius. Esame įsitikinę, kad neturime niekam mokėti už darbą ar paslaugas, kurios neatliekamos. Tam tikrų tarnybų nesugebėjimas susitvarkyti mokesčių pavidalu perkeliamas ant kitų pečių“, - sakė pašnekovas. Jis galvoja, kad, jei nebus atsižvelgta į pateiktus pagrįstus įrodymus bei skaičiavimus, bus priversti ginti savo teises teisminiu keliu.

Norėjo paaiškinimo

E. Kuzminskas dėl šių netikslumų kreipėsi į Pagėgių savivaldybės administraciją bei UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą“ (UAB TRATC), kad būtų paaiškinta, kaip paslaugų įkainiai gali šitaip išaugti, kodėl tikrovė neatitinka to, kas nurodyta mokėjimo pranešime, kuriame aiškiai nurodytas didesnis išvežamų konteinerių kiekis. Administracijos direktorė tik informavo, jog UAB „Šilutės prekybos“ raštas persiųstas UAB TRATC. Šie atsakė, bet, perskaičius abu atsakymus, akivaizdu – kad tiek Pagėgių savivaldybė, tiek UAB TRATC taip nieko konkretaus ir neatsakė, o tik viena nuo kitos bandė nusimesti naštą – atsakyti į užduotus klausimus.

Konkretumo nebuvo

UAB TRATC  pirmiausia priminė, kad Pagėgių savivaldybė pati patvirtino Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atlieku turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatus  ir nustatė vietinę rinkliavą už komunaliniu atliekų surinkimą ir tvarkymą visiems Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams. Tuo įmonė ir vadovaujasi. „Pažymime, kad UAB TRATC vadovaudamasis minėtais ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra įgaliotas priimti sprendimus dėl Vietinės rinkliavos įvedimo ar panaikinimo. Vietinę rinkliavą ir rinkliavos dydžius komunalinių atliekų turėtojams nustato Savivaldybės taryba, o atliekų tvarkymo sistemos administratorius tik apskaičiuoja Vietinės rinkliavos dydį vadovaudamasis Savivaldybės sprendimais ir negali įtakoti Vietinės rinkliavos dydžio“, - rašė savo rašte UAB TRATC direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika. Jis teigė, kad, tik gavus nustatytos formos dokumentus, gali tam tikram laikui atleisti mokėtoją nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo, pakeisti nekilnojamojo turto paskirtį, įtraukti į netinkamų naudojimui  objektų kategoriją nustatant atitinkamą Vietinės rinkliavos dydį. Jie gali pritaikyti ir lengvatas, kurios numatytos Pagėgių savivaldybės tarybos sprendime.  „Pabrėžiame, kad Vietinės rinkliavos mokestis apima tik komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Gamybinės ar kitos ūkinės veiklos susidariusios atliekos neįtakoja Vietinės rinkliavos dydžio“, - atsakyme dėstė V. Noreika.

Tai taip ir liko neaišku, kodėl reikia mokėti už tai, ko tu negauni – šiuo atveju už neva išvežamus konteinerius, kurių tikrai niekas neveža, kurių net skaičius neatitinka.

 


Straipsnio komentarai

nukopijuota ...autorius nežinomas 2017-11-27
Jau pavargo Tauta nuo apgaulės
Ir nuo mafijos lizdo darbų,
- Milijonų priėdusios kiaulės
Matomai, nebeturi „savų“?

Gal susems vieną kartą pilvūzus
Ir „draugus“ pirtyse užrakins?
Kortos muštos, o valdiškus tūzus
Gal prie Daktaro kur patalpins?

Vėl padulkins vagis prieš Kalėdas
Su vibratorium šiukšlių tvarkos;
Ar suspės pasodinti maitėdas,
Kur prakuto iš kraujo Tautos?

Pamažu gal išlįs bebro ūsai?
Gal klanams galvas kas nukapos?
Mus kas dieną vis puola tik rusai,
O savi – vagia tik iš Tautos...

Kaip smagu būtų fiestą surengti
Aikštėj Lukiškių Tautai visai:
O vagis lig plikumo išrengti
Ir pakelti į dangų aukštai...

O, kad šventė pataptų prasminga
Ir istoriška mūsų vaikams,
Reiktų gėjų pakviesti galingą,
- „Padaryti“ vagių palaikams...

Bet kol kas – xomuniaginėj irštvoj
Tūno vagys „elyto“ vardu,
Į save jiems lenkti dešimt pirštų
Ir dar vienas ties klynu šlapiu...

Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kol vagys ir gobšumas vadovaus LIETUVA ir toliau dobėj murdysis 2017-11-21
tai ar nematot kokie banginiai kėdėse sėdi reikia fotelių o ne kėdžių o juolab kostiumus reikia trigubai tokius siut nebeįlenda juk Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ruta2017-11-21
pasibaisetinos kainos Komentaras patinka Komentaras nepatinka
TEISINGAI2017-11-20
Banditai valdo Pagegius,Bronius Budvytis sedejas kalejime uz plesima tai ir plesia. :( Komentaras patinka Komentaras nepatinka