Pagėgių savivaldybėje – naujas etatas, padėsiantis rūpintis vaiko gerovės reikalais

2017-11-23, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Pagėgiuose nuo lapkričio pradžios tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigas eina Laima Lukošienė. Lijanos Jagintavičienės nuotr.
Pagėgiuose nuo lapkričio pradžios tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigas eina Laima Lukošienė. Lijanos Jagintavičienės nuotr.

Iki šio daugelis šalies savivaldybių pabrėžė, jog už vaiko saugumą atsakingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja spręsdamos vaikų gerovės problemas. Tačiau galima daryti išvadą, kad tą jos darė nepakankamai. Pagėgių savivaldybės administracijos struktūra papildyta nauju tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatu.

Pavaldi administracijos direktorei

Minėtas pareigas nuo lapkričio pradžios eina Laima Lukošienė. Joms užimti buvo skelbiamas viešas konkursas, kuriame galėjo dalyvauti asmenys, turintys socialinių mokslų srities magistro laipsnį ir išlaikę valstybės tarnybai privalomą bendrųjų gebėjimų egzaminą. Pagėgiuose imtis šio darbo panoro tik viena L. Lukošienė, kuri turi sukaupusi žinių ir patirties bagažą – yra dirbusi vaiko teisių apsaugos tarnyboje, kultūros srityje.

Etatus įsteigti visose savivaldybėse rekomendavo Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Koordinatorius tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Pareigybė bus finansuojama valstybės lėšomis: 2017 m. reikiamas lėšas lygiomis dalimis skirs Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2018-aisiais – Švietimo ir mokslo ministerija.

Funkcijų netrūksta

Pagėgiuose L. Lukošienė sieks užtikrinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą, mažinti socialinę atskirtį, gerinti tėvystės įgūdžius ir didinti šeimos savarankiškumą, gerinti vaikų psichikos ir fizinę sveikatą, plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti įveikti mokymosi sunkumus, patiriamus dėl negalių ar nepalankių aplinkos veiksnių, mažinti nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką.

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė nagrinės vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, prašymus, informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuos jų teikimą. Ji taip pat atliks savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas, organizuos šios komisijos posėdžius.

Visa tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veikla orientuota užtikrinti veiksmingą ankstyvąją smurto, skurdo, socialinės atskirties, žalingų įpročių, priklausomybių, negatyvios socializacijos prevenciją, ankstyvąją bei tikslingą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo šeimai.

Numatyti pasitarimai

Pasak specialistės, šiuo metu administracijos direktorės įsakymu jau yra patvirtinta Vaiko gerovės komisija ir jos darbo reglamentas bei vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijos. „Artimiausiu metu bus sušaukta Vaiko gerovės komisija, laukiame tik papildomos medžiagos iš institucijų. Yra gautas vienas prašymas dėl minimalios vaiko priežiūros priemonių skyrimo ir 3 Pagėgių policijos komisariato pranešimai dėl nepilnamečių nusižengimų“, - tęsė L. Lukošienė. Jos strateginiuose tiksluose numatyta sušaukti pasitarimą ir su mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkais, aptariant vizijas ir darbo strategijas bei  ateinančių metų planus. 

Kitas pasitarimas numatytas su paslaugų teikėjais, partneriais t. y. Socialinių paslaugų centru, VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centru“, policija,  nevyriausybinių organizacijų koordinatoriumi, jaunimo reikalų koordinatoriumi, Socialinės paramos, Vaik teisių apsaugos, Švietimo skyriais ir kt.

Sakoma, kad sviestas košės nepagadins. Lieka tikėtis, jog Savivaldybėje dirbsiantis koordinatorius išties padės kurti ir užtikrinti vaikui bei jo šeimai saugesnę aplinką.


Straipsnio komentarai

as2017-12-16
Dirbo ten direktore ir kitur direktore, paskui bedarbe, o dabar koortinatore. Beliko savivaldybiu rinkimai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
šaunu2017-12-08
šaunuolė sėkmės Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to Oho2017-11-25
nereikėjo tau taip rašyti, dabar supuls senos bobos darbuotojos ir su pavydu užminusuos komentarą Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Oho2017-11-24
Kokia jauna ir graži darbuotoja! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?