Šimtmečio gatvė – būti ar nebūti?

2017-12-20, KĘSTUTIS JOČYS

Ekonomikos ir finansų komitetui posėdyje svarstymui buvo pateiktas 31 projektas, 30 nuspręsta teikti tolesniam svarstymui Taryboje, o vienas „Dėl Šilutės r. savivaldybės įmonių ir įstaigų energetinių kaštų taupymo programos rengimo darbo grupės sudarymo“ atidėtas.

Posėdžio pradžioje darbas vyko sklandžiai

Tik šį kartą posėdžiui vadovavo komiteto pirmininko pavaduotojas Algis Bekeris, kadangi pats pirmininkas Steponas Kazlauskas dar džiaugėsi paskutinio savo „kūdikio“, „MAXIMOS XX“ prekybos centro statybų pabaigtuvėmis ir atidarymu. Nemaža dalis pateiktų projektų turėjo tęstinumo pobūdį, kadangi baigiantis kalendoriniams metams reikalingas naujas Tarybos patvirtinimas su kai kuriais papildymais, pataisomis ir perskaičiavimais, pvz., „Dėl strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo“ arba „Dėl 2018 m. socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“. Už tokio pobūdžio projektus buvo balsuojama beveik vienbalsiai, kad jie keliautų į Tarybos posėdį.

Paskui prasidėjo...

Darbinė atmosfera tęsėsi iki 16 darbotvarkės klausimo „Dėl Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimo ir K. Kalinausko, Šimtmečio gatvių rekonstravimo“. Po šio projekto pristatymo komiteto narys Arvydas Jakas paklausė: „Kaip galima dalyvauti projekte ir kalbėti apie gatvę, kurios dar nėra. Kur tos Šimtmečio gatvės projektas? Nekvailiokit“. Projekto rengėja ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Viktoras Bičkauskas bandė įrodinėti, kad toks projektas yra, kad šiai 330 metrų atkarpai nuo Taikos iki M. Jankaus gatvių jau numatytas  padengimas, kiti parametrai ir net paaiškinta, kokie reikalavimai keliami gatvių įrengimui, pavyzdžiui, per parą ja turi pravažiuoti ne mažiau 100 automobilių. Į tai A. Jakas atsakė, kad tiek mašinų šia atkarpa tikrai nevažiuos, o ir šiaip nematąs logikos, kam reikia atskirti tuos kelis daugiabučius gatve. Jo nuomone, ne gatvę reikia įterpti į Laisvės alėją, o sutvarkyti kiemus ir įvažiavimus į juos. O į pastebėjimą, kad toks gatvės projektas jau buvo numatytas ansktesnės Tarybos planuose, A. Jakas atsakė, kad tada buvo kalbama apie dviračių takų įrengimą. Jis pasiūlė svarstyti jo paties parengtą alternatyvų projektą. A. Bekeris bandė įtikinti kolegą, kad, nepritarus siūlomiems projektams, o jų, susijusių su naująja Šimtmečio gatve, yra net keturi, gali būti nutrauktas finansavimas iš ministerijų ir visas jau atliktas darbas nueitų „šuniui ant uodegos“. Nutraukęs kilusias aštias diskusijas, pirmininkaujantis vėl ėmė vadovauti projektų svarstymui pagal pateiktą darbotvarkę. A. Jako pateiktas alternatyvus projektas buvo atmestas balsų dauguma. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis priminė, kad Laisvės alėjos gyventojai iš esmės neprieštarauja gatvės atsiradimui, jie tik nori, kad gatvė būtų pavadinta ne Šimtmečio, o Laisvės alėjos vardu. Tai, anot pavaduotojo diskusijų objektas ir jos įvyks, kai bus parengtas techninis projektas.

Ar politinė kultūra skiriasi nuo bendražmogiškosios?

Kilęs ginčas virto ne tiek argumentų kova, bet, kaip nebūtų gaila, ir asmeniniais užgauliojimais. Šiuo atveju argumentai pasitraukė į antrąjį planą, kai įsiaudrinusio A. Jako V. Pozingis paprašė neįžeidinėti administracijos darbuotojų, o A. Bekeris prašė, kad jis savo kolegų, komiteto narių nevadintų „mužikais“. Bet A. Jakas nenurimo pasiūlydamas panašią gatvę nutiesti Švėkšnoje, o rajono vadovams primindamas jų atostogas ir darbo keliones į Turkiją ir Egiptą.

Gal naujos Šimtmečio gatvės atsiradimas ir gali kelti tam tikrų abejonių – juk dar nėra buvę, kad alėjoje tokia būtų įrengta. Reikės ir medžius kirsti, ir krepšinio aikštelę naikinti. Bet projektuotojai apie tai, tikriausiai, pagalvojo arba dar pagalvos. Bet ar rajono tarybos narių tarpusavio užgauliojimai, rietenos gali padėti išspręsti ginčytinus klausimus? Vargu... ir liūdna daros.


Straipsnio komentarai

taigi2017-12-22
negi valdzios vyrams protas atvirto tad duok dieve kad tai isipildytu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ona2017-12-22
gruodžio 18d, beveik visoje salėje buvę gyventojai balsavo prieš gatvės tiesimą,12 buvo už,tai kokia dar gali būti diskusija,gatvės NEREIKIA ar aišku valdžios vyrams?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
taigi2017-12-21
manau jog netgi zemiau nei Minedo lygio nes pas musu valdanciuju kaip visada galvelese vejas smeli pusto jei turetu smegenu taip nesamprotautu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Laisvė2017-12-20
Ar Šilutės mieste jau visos gatvės asfafaltuotos,kad prireikė naujos gatvės. Į visuomenės nuomone būtina atsižvelgti, jei nereguoja tai kvieskit TV nes valdžia labai bijo viešumo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vargas2017-12-20
Minedo lygio diskusija Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Family 2017-12-20
Gatvė per Laisvės kvartalą? Čia pijokams į Laisvės 5 važiuoti ar kur? Iš vienos pusės pagrindinė miesto gatvė už 200 metrų iš kitos pusės už 200m Kalinausko gatvė. Ar paprasčiausiai sąmata projekto 900000€, o 15% -
20% kažkam įkris....
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
1112017-12-20
Numatoma Kalinausko gt. ir Atgimimo aleją tvarkyti, o šalimais Vilų gatve irgi neįmanoma šaligatviais vaikščioti, tačiau
valdžios vyrams tai neįdomu. Jiems rūpi Laisvės kvartale naujos gatvės atsiradimas. Sutvarkykit senas gatves, o tada
svaičiokit apie naujas.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ant skydo ar po skydu 4 spiros. 2017-12-20
Po uodega ar ant uodegos?
Štai klausimas.
Bus ketvirtadienio posėdis pavadintas procedūriniu Adventiniu
ar biurokratiniu Kliurkiniu?
Tai, anot pavaduotojo priklausomybininkų diskusijų objektas.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
PRIEŠTARAUJA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS2017-12-20
ŠILUTĖS MIESTO NEUŽSTATYTŲ TERITORIJŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO SPECIALIAJAME PLANE LAISVĖS ALĖJOS ŠERDYJE NUMATYTA URBANIZUOTŲ TERITORIJŲ VISUOMENINIO NAUDOJIMO VIEŠOSIOS ERDVĖS TERITORIJA "7" SU ŽALIĄJA VIEŠŲJŲ ERDVIŲ JUNGTIMI:
Kraštovaizdžio formavimo koncepcija visų pirma identifikuoja esamus viešųjų erdvių
plotus nustato bendruosius viešųjų erdvių sistemos principus. Tuo pačiu nagrinėjamos
miesto neužstatytos teritorijos, kurios potencialiai gali būti panaudotos viešųjų erdvių
sistemos pl÷trai. Tokiu būdu yra kuriama Šilut÷s miesto viešųjų erdvių sistema,
apsaugomos vertingiausios teritorijos visuomen÷s poreikiams tenkinti.
Esamos miesto viešosios erdv÷s yra jungiamos tarpusavyje į tam tikrą viešųjų erdvių
jungčių sistemą. Miesto centrin÷je dalyje išskiriamos Lietuvininkų gatv÷s ir K.
Kalinausko gatv÷s-Atgimimo ir Laisv÷s al÷jų žaliosios jungtys, kurios driekiasi
lygiagrečiai pagrindinei Šyšos up÷s žaliajai jungčiai. Analogišką jungtį siūloma kurti ir
pietin÷je miesto dalyje (žiūr. Schemą)
http://www.pamarys.lt/publ/ptarybos/2014-07-31/ARC11s02p.pdf
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Irena M 2017 -12-202017-12-20
Ar rajono valdžios atmintis tokia trumpa.jei jau užmiršo gruodžio 18 dieną seniūnijoje vykusio Laisvės alėjos gyv en-
tojų susirinkimo balsavimą dėl fantastinio Šimtmečio gatvės projekto?Balsuojant už tai, kad būtų gatvė, pakilo vos kelios rankos,
o balsuojant prieš šią nesamonę -rankų miškas.Apie gatvės pavadinimą nebuvo jokios kalbos. O ponas meras užtikrino,
kad bus atsižvelgta į gyventojų nuomonę.Negi bus, kaip tame anekdote :mes pasitarėme, oaš nusprendžiau.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šira Savadirpa2017-12-20
vėl įjungė melo/šantažo mašiną:
"toks projektas yra, kad šiai 330 metrų atkarpai nuo Taikos iki M. Jankaus gatvių jau numatytas padengimas, kiti parametrai"
"priminė, kad Laisvės alėjos gyventojai iš esmės neprieštarauja gatvės atsiradimui, jie tik nori, kad gatvė būtų pavadinta ne Šimtmečio, o Laisvės alėjos vardu"
"nepritarus siūlomiems projektams, o jų, susijusių su naująja Šimtmečio gatve, yra net keturi, visas jau atliktas darbas nueitų „šuniui ant uodegos“
Prožektas ištrauktas iš po uodegos : sujungus taikos šnobelį su stankės rauku "inventorizuota" jau visa šunybė-tritridukas.
Patriotiškai skaitmeninis pavadinimas, o ne paties nebūto šunkelio "padengimas" esą B. Vulgariui leidus gal dar ir būsiąs
diskusijų "objektas".
Šįryt savivaldybės tinklapyje pasirodžiusi informacija DĖL SPRENDIMO DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO
FORMAVIMO PROGRAMOS, RENGIANT ŠILUTĖS MIESTO ISTORINĖS DALIES KRAŠTOVAIZDŽIO (ŽELDINIŲ) TVARKYMO PROJEKTĄ, PATVIRTINIMO dingo kaip į vandenį.
Matyt neapsižiūrėjo kaip išsidūrė. Kaip sako skubrų darbą... šunuodegės gaudo.

Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Irena2017-12-20
Laibai įdomu administracijos direktoriaus pavaduotojau Virgilijau Pozingi kiek jau čia buvo pritariančiųjų Laisvės alėjos gyventojų????.... Gal pritarė tie kurie šioje Laisvės al. negyvena??? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
TAI JUK SAKĖ MES TIK POLITINIAI ATSTOVAI O NE KAD MĄSTYTUME 2017-12-20
KAM TA GATVĖ REIKALINGA TOKIAM RAMEM KAMPELYJE JEI KITŲ GATVELIU IR PESČIUJŲ TAKELIU NEDABAIGIA IR NET NEPRADEDA PAV KAIP NUO DIDŽIOSIOS IKI IR LINK TRAKSĖDŽIU GREIT BUS 50 METŲ KAIP REMONTO NĖRA MATĘS TAS TAKĘLIS Komentaras patinka Komentaras nepatinka
TAI JUK SAKĖ MES TIK POLITINIAI ATSTOVAI O NE KAD MĄSTYTUME 2017-12-20
KAM TA GATVĖ REIKALINGA TOKIAM RAMEM KAMPELYJE JEI KITŲ GATVELIU IR PESČIUJŲ TAKELIU NEDABAIGIA IR NET NEPRADEDA PAV KAIP NUO DIDŽIOSIOS IKI IR LINK TRAKSĖDŽIU GREIT BUS 50 METŲ KAIP REMONTO NĖRA MATĘS TAS TAKĘLIS Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šilutiškis2017-12-20
Tai, gal pirma sutvarkykite M.Jankaus gatvę, nes neįmanoma šaligatviais paeiti ar mašina pravažiuoti ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jo2017-12-20
musu rajono valdantieji tikriausiai jau spejo galvas perssalo nors dar ir salciu nebuvo nieko nuostabaus juk cia Lietuva Komentaras patinka Komentaras nepatinka