Ar bus Bardinų kaimo pavadinimas pakeistas į Bardėnų?

2015-01-07, Gerda BELOKOPYTOVA

„Šilokarčemoje“ jau ne kartą rašėme apie tai, kaip Bardinų kaimo (Lumpėnų sen.) gyventojai siekė pakeisti gyvenamojo kaimo pavadinimą į vietos gyventojų vartosenoje paplitusį Bardėnų. Gyventojų pastangos, pasirodo, nebuvo bevaisės.

2014 metų rugsėjo mėnesį Valstybinę lietuvių kalbos komisiją pasiekė minėtojo kaimo gyventojo skundas, kuriame teigiama, esą Lumpėnų seniūnijos teritorijoje esančio kaimo vardas Bardinai yra netikslus, iškreiptas. Vėliau buvo pateiktas ir 68 gyventojų prašymas, patvirtintas jų parašais, sugrąžinti istorinį kaimo pavadinimą Bardėnai.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos internetinėje svetainėje pateikta informacija, kad šis klausimas svarstytas dviejuose Lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisės posėdžiuose. Jų metu nutarta, kad ir Bardinai, ir Bardėnai gali būti pripažinti norminiais variantais.

Anot specialistų, surinkta medžiaga nepatvirtino gyventojų keltos prielaidos, kad dabartinė oficiali kaimo vardo forma Bardinai iškreipta dėl rusų kalbos įtakos. Tokia forma kaip oficiali teikta jau XX a. pirmoje pusėje. Tiesa, gyventojų pageidaujamas variantas Bardėnai taip pat yra paliudytas tiek gyvojoje vartosenoje, tiek istoriniuose šaltiniuose vokiečių kalba.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateiktame pranešime rašoma, kad norminiais galėtų būti pripažinti du variantai – Bardinai ir Bardėnai. Savivaldybei paklausus, atsižvelgus į gyventojų prašymą, neprieštarauta dėl oficialaus kaimo vardo pakeitimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1201 „Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo“ nustatytas oficialusis pavadinimas Bardėnų kaimas. Vardyno pakomisės siūlymu (2014 m. lapkričio 12 d. protokolas Nr. EP-67) Kalbos komisija Lietuvos vietovardžių sąraše paliko abu vietovardžio variantus, tik sukeistus vietomis, žr. 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. N-6 (155) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ pakeitimo“.

Kurį iš jų pripažinti oficialiu, gyventojų teikimu turėtų spręsti Pagėgių savivaldybės taryba. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 nustatytas Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisykles (Žin., 1996, Nr.54-1277; aktualus pakeitimas Žin., 2008, Nr. 27-980) pavadinimus gyvenamosioms vietovėms suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos pasiūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę; iniciatyvos teisę savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka keisti pavadinimus turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys, taip pat savivaldybės institucijos. 


     

 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?