Pirmasis 2018 m. Šilutės rajono tarybos posėdis

2018-02-03, KĘSTUTIS JOČYS
Šiame pastate priimami rajono gyventojams aktualūs sprendimai
Šiame pastate priimami rajono gyventojams aktualūs sprendimai

Sausio 25 - ąją vykusiame posėdyje buvo patvirtintas 21 komitetuose priimtas projektas ir išklausyta informacija dėl Kontrolės komiteto 2017 m. ataskaitos.

Dėmesys vaikams ir jaunimui

Taryba patvirtino mokinių priėmimo į Šilutės bendrojo lavinimo mokyklų aprašą. Jame turi būti nurodyta mokyklų paskirtis, programos, dokumentai, kuriuos turi pateikti priimami į mokyklą asmenys. Atvykusių iš užsienio  mokinių nebebus vertinami pasiekimai, jie bus priimami bendrąja tvarka su kai kuriomis išimtimis. Apraše numatyti ir Rusnės spec. mokyklos mokinių priėmimo kriterijai. Patvirtintas tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis bus paskirstomos lėšos vaikų neformaliajam švietimui (NVŠ). Pagal jį ir toliau bus garantuojamas vaikų užimtumas, atsiras įvairesnių veikų, padidės galimybės kaimų vaikams įsijungti į norimą veiklą. Rajono taryba pripažino netekusiu galios 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. sprendimą „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Priėmus šį sprendimą, bus įgyvendinamos pasikeitusios įstatymo nuostatos, o neigiamų pasekmių nebus.

Rokiruotės ir pasikeitimai

Patvirtinta Šilutės rajono jaunimo reikalų tarybos ataskaita, o, pasibaigus kadencijos laikotarpiui, pirmininkę Gabrielę Vindžigelskytę keičia Rimantė Macijauskaitė. Dar vieną rokiruotę tarybos nariai atliko Kontrtolės komitete – Arvydą Jaką pakeitė Raimundas Ambrozaitis. Panaikinta Šilutės rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija. Visus skundus (prašymus) nuo š. m. sausio 1 d. nagrinės Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos padaliniai.

Turto dalybos

Posėdžio metu taryba sutiko perduoti turtą jo pageidavusioms įmonėms ir organizacijoms, pvz. sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“ ar UAB „Šilutės šilumos tinklai“. Retsykiais tarybos nariams reikia balsuoti už valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymą. Tik turtas turtui nelygu. Ir kai tarybai reikia balsuoti už, pavyzdžiui, Lietuvos geografijos atlaso nurašymą, kurio vertė 7,82 euro, atrodo kažkaip nerimtai. Negana to, dar patvirtinamas atsakingas asmuo (šiuo atveju Švėkšnos Saulės gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė), kuri turės prižiūrėti, kad nurašomas turtas būtų išardytas ir likviduotas. Tačiau ne viskas nurašoma ir sunaikinama. Taryba pritarė projektui parduoti ( duomenys neskelbtini – o kodėl? ) Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą, esantį Smėlyno gatvėje,  Šilutėje ( kaina 5 tūks. 570 eurų) ir pagalbinės ūkio paskirties pastatus arba jų dalis. Gautos lėšos bus naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Algos ir darbų perspektyvos

Rajono taryba patvirtino rajono biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą ir panaikino 2017 m. vasario 23 d. priimto sprendimo 1. 1 punktą. Šioje sistemoje yra net penki skyriai, kuriuose išsamiai aprašomas vadovų darbo užmokestis, kurį sudaro pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys), priemokos, mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimus. Kitaip sakant, pinigai patys plauks į direktorių kišenes. Tačiau Sistemoje yra numatyti ir griežti kontrolės mechanizmai, darbo kokybės vertinimas ir pan.. Tarybos nariai pasitvirtino ir savo veiklos planą pirmajam šių metų pusmečiui. Jis apima gana platų veiklos spektrą. Jei sausio mėn. svarstytinų klausimų buvo tik penki, tai balandį jų bus devyniolika. Savo veiklos sritis turės atskiri komitetai, bus vykdoma tarybos sprendimų kontrolė, susitikimai su gyventojais. Jau tampa negražiu įpročiu per posėdžius laidyti replikas arba reikšti nepasitenkinimą dėl vieno ar kito pasiūlymo. Ne išimtis buvo ir šis. Rajono meras Vytautas Laurinaitis nebuvo patenkintas dėl to, kad Tarybos narė Sandra Tamašauskienė pasiūlė į veiklos planą įtraukti galimą traukinio maršruto „Klaipėda –Šilutė – Klaipėda“ atnaujinimą. Jo nuomone, tai turi būti derinama su Klaipėdos savivaldybe. Meras turėjo priekaištų ir Tarybos nariui Arūnui Pupšiui dėl jo kritinių pasisakymų apie Tarybos darbą rajono spaudoje


Straipsnio komentarai

č i u d n i k a i 2018-02-04
gal nereikia juokint voveriu kad tokie pareigingi butumėt žmonėm o ne vėleva tampytumėt kaip paklodę Komentaras patinka Komentaras nepatinka