Politikas Arūnas Pupšys: „Pirmiausia reikia rūpintis šeimomis ir labiausiai pažeidžiamais asmenimis“

2018-02-11, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Politikas A. Pupšys mano, kad savo kadencijos laikotarpiu pakankamai aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.
Politikas A. Pupšys mano, kad savo kadencijos laikotarpiu pakankamai aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.

Pasibaigus tretiesiems kadencijos metams, Šilutės rajono savivaldybės taryboje politikas Arūnas Pupšys, kaip ir kasmet, apžvelgė praėjusiais metais nuveiktus darbus, politines aktualijas, pasidalino savo įžvalgomis. „Mano nuomone, mūsų valstybė turėtų mokėti bent jau tiek, kiek estai ar net daugiau. Tačiau tokią išmoką turėtų gauti tik Lietuvoje dirbanti ir nuolat gyvenanti šeima. Tokiu būdu, būtų ne tik stabdoma emigracija, bet ir skatinama auginti vaikus bei gyventi Lietuvoje. Ar tai įmanoma atsižvelgiant į Lietuvos biudžetą?“ - kalbėjo pašnekovas.

Pastebimi neigiami pokyčiai

Pernai A. Pupšys dirbo Socialinių reikalų komitete, Sporto tarybos pirmininku, VšĮ Šilutės sportas stebėtojų taryboje, ėjo Šilutės kultūros ir pramogų centro stebėtojų tarybos pirmininko pareigas. Dalyvavo visuose vienuolikoje Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžių. „Būdamas aktyviu Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariu, drąsiai reiškiau savo nuomonę ir stengiausi ginti rinkėjų bei bendruomenių interesus“,- sakė pašnekovas. Praėjusiais metais įvyko net 14 Socialinių reikalų komiteto posėdžių, iš jų A.Pupšys tik viename nedalyvavo. Komitetas lankėsi Šilutės socialinių paslaugų bei Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centruose. Posėdžių metu domėtasi teikiamomis paslaugomis, jų kokybe, atvirai diskutuota apie įstaigų problemas bei jų sprendimo galimybėmis. „Ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio valstybių šiandien yra pastebimi neigiami visuomenės pokyčiai: gyventojų senėjimas, mažėjantis gimstamumas ir išaugę emigracijos mastai - ne išimtis ir Šilutės kraštas. Taigi, vienas iš valstybės socialinės politikos tikslų turi būti nukreiptas būtent į šių problemų sprendimą. Visgi šiuo metu situacija negerėja - per pastaruosius ketverius metus emigrantų skaičius tik augo, nedarbo lygis beveik nepasikeitė. Esant tokiai situacijai, greitai didžioji visuomenės dalis bus socialinių paslaugų gavėjai, didės socialinių paslaugų teikėjų poreikis. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų, yra ypač svarbu skatinti gimstamumą - efektyviausia priemonė yra didesnė finansinė parama šeimai. Šiais metais įsigaliojo sprendimas, skirti universalią išmoką - 30 eurų kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Tai sveikintinas valstybės sprendimas, visgi tokio dydžio parama menkai teprisideda prie šeimos biudžeto“, - kalbėjo politikas. Anot jo, puikus pavyzdys mums yra Estija, kurioje išmoka kiekvienam vaikui siekia 100 eurų, o daugiavaikė šeima gauna dar papildomą 300 eurų dydžio paramą. Taigi, 3 vaikus auginanti šeima Estijoje per mėnesį gauna 600 eurų dydžio išmoką.  

Reikia tik protingai perskirstyti valstybės biudžetą

„Mano nuomone, mūsų valstybė turėtų mokėti bent jau tiek, kiek estai ar net daugiau. Tačiau tokią išmoką turėtų gauti tik Lietuvoje dirbanti ir nuolat gyvenanti šeima. Tokiu būdu būtų ne tik stabdoma emigracija, bet ir skatinama auginti vaikus bei gyventi Lietuvoje. Ar tai įmanoma, atsižvelgiant į Lietuvos biudžetą? Manau, kad taip. Reikia tik protingai perskirstyti valstybės biudžetą, atsižvelgiant į tai, kokie yra šalies prioritetai“, - dėstė A. Pupšys. Pasak jo, Lietuvos valstybė pirmiausia turėtų rūpintis daugiavaikėmis šeimomis ir labiausiai pažeidžiamais asmenimis: neįgaliaisiais, vienišais senyvo amžiaus žmonėmis. Pašnekovas įsitikinęs - darbingi asmenys turi būti skatinami dirbti, nemokant jiems pašalpų ir nesuteikiant galimybės išgyventi iš mokesčių mokėtojų lėšų, nes, kitu atveju, gali susiklostyti tokia situacija, kad socialiai remiamų asmenų skaičius viršys dirbančių asmenų skaičių. „Tuo tarpu prie senyvo amžiaus asmenų išlaikymo turėtų prisidėti jų darbingo amžiaus vaikai, jei tokių yra. Taip, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad tėvai turi išlaikyti savo nepilnamečius vaikus,  kad vaikai turi globoti savo tėvus senatvėje“, - tęsė A. Pupšys.

Padėjo organizuoti renginius

Anot Savivaldybės tarybos nario, jam einant pirmininko pareigas Sporto taryboje, komanda sugebėjo dirbti efektyviai pagal patvirtintą veiklos planą. Per šiuos metus posėdžiauta 9 kartus, pateikta ir pritarta 21 sporto projektui. Buvo svarstyti papildomi prašymai dėl lėšų skyrimo - jie patenkinti, pagal galimybes skirtas finansavimas. Per metus sporto klubų projektinei veiklai skirta 32 000 eurų. Vykdytas išvažiuojamasis posėdis po sporto bazes, kur Sporto taryba aptarė planus dėl sporto bazių būklės gerinimo.

Šilutės rajono savivaldybės administracija praėjusiais metais atidarė naują Vydūno sporto salę, taip sudarydama geresnes sąlygas sportininkams sportuoti ir siekti aukštumų. Sportininkų pagerbimo šventėje padėkos raštais bei piniginėmis premijomis apdovanoti Pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionatuose Šilutės miesto vardą gynę geriausi rajono sportininkai ir jų treneriai.

„Būdamas mažos Žemaičių Naumiesčio bendruomenės nariu, pastebiu dar vieną aktualią problemą - nepakankamą jaunimo užimtumą. Mažėja renginių skaičius, beveik nebėra galimybės užsiimti užklasine ar laisvalaikio veikla, ypač mažuose rajono miesteliuose. Tokia situacija skatina jaunų žmonių emigraciją, didina nusikalstamumo lygį. Kiek galėjau, stengiausi prisidėti prie šios problemos sprendimo“, - teigia A. Pupšys.

Stengėsi visada įsiklausyti, padėti

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo proga Žemaičių Naumiestyje kartu su bendruomenės aktyvu politikas suorganizavo gatvės krepšinio 3x3 turnyrą. Sulaukta ne tik jaunimo, bet ir įvairaus amžiaus dalyvių komandų iš aplinkinių seniūnijų bei rajonų. Visi buvo apdovanoti prizais. Savanoriška veikla bei asmeninėmis lėšomis politikas prisidėjo ir prie Vainuto Joninių, Bikavėnų kaimo „Grajikit, Bikavos žiogeliai“, Žemaičių Naumiesčio „Mykolinių“ bei Degučių kaimo bendruomenės švenčių organizavimo. Antrus metus iš eilės kartu su Žemaičių Naumiesčio biblioteka padeda organizuoti kalėdinį renginį naumiestiškiams. Šiais metais jie turėjo galimybę dalyvauti muzikiniame ringe. Visos komandos buvo apdovanotos politiko įsteigtais prizais. „Norėčiau paskatinti ir kitus rajono gyventojus nelikti abejingais šiai gyventojų užimtumo problemai. Miestelių, mokyklų bendruomenių nariai, jaunimo organizacijos turėtų daugiau imtis iniciatyvos ir pagal galimybes prisidėti prie užimtumo didinimo. Jaunimui norėčiau palinkėti būti kūrybiškesniais, veržlesniais, ambicingesniais, ieškoti problemų sprendimo būdų, teikti pasiūlymus“, - sakė pašnekovas.

A.Pupšys mano, kad savo kadencijos laikotarpiu pakankamai aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, bendravo su miesto ir rajono gyventojais, gilinosi į jų problemas ir kiek galėdamas stengėsi padėti. „Atsižvelgdamas į visuomenės interesus, Tarybos bei komiteto posėdžiuose toliau drąsiai reikšiu savo nuomonę bei kelsiu savo krašto žmonėms aktualius klausimus. Tikiu, kad mažiau kaltindami kitus dėl savo problemų ir daugiau patys imdamiesi iniciatyvos, galime pasiekti daugiau. Tad nebūkime pasyvūs, ieškokime bendraminčių ir kurkime geresnį bei saugesnį Šilutės kraštą drauge“, - baigė pokalbį Savivaldybės tarybos narys.


Straipsnio komentarai

as2018-02-17

dislaikus patys seimos nariai suspaudinejo,nes to Pupšio niekas nemėgsta.
kokius jis darbus nuveike??save reklamuoti,išradingumo nereik.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
emigrante2018-02-14
šimtą kartų girdėtos nuvalkiotos frazės.Tai imk ir daryk.o ne straipsnius reklamuok su savo nuotrauka. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
baigė pokalbį Savivaldybės tarybos narys2018-02-13
„Būdamas aktyviu Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariu, drąsiai reiškiau savo nuomonę. Kiek galėjau, stengiausi prisidėti prie šios problemos sprendimo“, - teigia A. Pupšys.
pastebiu dar vieną aktualią problemą - nepakankamą jaunimo užimtumą. Mažėja renginių skaičius, beveik nebėra galimybės užsiimti užklasine ar laisvalaikio veikla, ypač mažuose rajono miesteliuose.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
aha2018-02-12
panašu į pasakėčią "Kaip darbas iš asilo padarė arklį". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Laurynas2018-02-12
Jo kas pakels šuniui uodegą,jeigu ne pats šuo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Laurai2018-02-12
Tikriausiai senei pimpala tarp koju turejai ,kad cia svaiksti Komentaras patinka Komentaras nepatinka
emigravęs 2018-02-11
čia tas iš Ž.Naumiesčio nuovados kur Gardamo samogončikų stogas buvo ? Nu jūs Šilutė duodate: Skardžius , Nausėda ir tt. Šarmavičienė ir Ciparis. Klounai iš tech.apžiūrų kur su kyšiais pagauti buvo. Genius Macijauskas iš mažųjų laivų inpekcijos.
Paskui stebitės kodėl tokia didelė emigracija iš Šilutės ?
O apie tą pilietį Pupšį bus tikrai nemažai ką parašyti. Pakauksime rinkimų :):):):)
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Lietuva2018-02-11
Maniau kad sproksiu is juoko, kol peskaiciau kaip visada pudrina smegenis. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Zose2018-02-11
Pries rinkimus pradejai plauti smegenis zmonems Arunai niekas taves nerinks uzteks kiek pridirbai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
laura2018-02-11
grazuolis arklys Komentaras patinka Komentaras nepatinka
gal nereikia pūstis to ko nepadaro ištiesų o girtis mes visi oi kaip mokam 2018-02-11
jau visi matėm kaip jie rūpinasi šeimom tik nereikia pūst miglos į akis ir kaip jiem rūpi pažeidžiamos šeimos kad iš ro rūpestingumo būstus duoda tokius kad net šuo geresnę būda turi Komentaras patinka Komentaras nepatinka