Biudžetas priimtas – galime gyventi. Ir kiti reikalai

2018-03-01, Saulius SODONIS
Politikų sprendimo Savivaldybės posėdžių salėje laukė visi švietimo įstaigų vadovai. S. Sodonio nuotr.
Politikų sprendimo Savivaldybės posėdžių salėje laukė visi švietimo įstaigų vadovai. S. Sodonio nuotr.
Neįprastu Šilutei metu, vasario 20 dieną, antradienį,  įvyko eilinis VIII šaukimo Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 32 posėdis. Kaip anksčiau yra minėjęs Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis, skuba buvo reikalinga, norint nevėluoti patvirtinti 2018 metų Šilutės rajono biudžetą – tam yra numatyti griežti terminai. Nežiūrint opozicijos priekaištų šiam dokumentui bei jo sudarytojams, 13 tarybos narių balsais 2018 metų ekonominis savivaldybės pagrindas buvo priimtas. Šiame posėdyje taip pat buvo priimti 32 posėdžiui pateikti sprendimo projektai. Vienas, paties mero siūlymu, buvo išimtas iš jau suplanuotos posėdžio darbotvarkės. O du įtraukti papildomai, jų neaptarus, kaip tokiais atvejais privalu, komitetuose. Pabaigoje opozicijos vadove vėl tapusi Sandra Tamašauskienė perskaitė tris pareiškimus.

Darbotvarkės pakeitimai

Teikdamas Tarybai darbotvarkę, Šilutės rajono meras V. Laurinaitis paaiškino, kad įtraukti du papildomi sprendimo projektai. Apie tai jis informavo frakcijų vadovus prieš posėdį, nes komitetuose jie nebuvo svarstyti. Vienas susijęs su spalio mėnesio Tarybos sprendimu, kai Savivaldybė panaudos pagrindais suteikė buvusio valsčiaus patalpas Kintuose tik ką susikūrusiai asociacijai „Pamario krašto meno ir sporto asociacija“. Po gana painoko V. Laurinaičio paaiškinimo tarybos nariams, niekam neprieštaraujant dėl jo įtraukimo į darbotvarkę, vėliau vienbalsiai buvo pritarta dėl Savivaldybės dalyvavimo VšĮ Kintai ARTS veikloje dalininko teisėmis. Antras papildomas sprendimas  susijęs su savivaldybės teikiamu finansavimui projektu Švėkšnos miestelyje. Juo buvo susigrąžinti panaudai gimnazijai ir muziejui perduoti žemės sklypai. Tai reikalinga tenkinat būtinus projektui reikalavimus.

O sprendimą „Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“ meras pasiūlė atidėti. Jis sakė, jog yra gavęs informaciją ne iš vienos mokyklos mokytojų, kad reikėtų pakoreguoti šitos tarnybos veiklą. Be to, dabar vyksta planinis įstaigos vidaus audito patikrinimas, tad siūlo ataskaitos tvirtinimą atidėti iki kovo mėnesio.

Biudžetas

Po to, kai mero pavaduotojas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas  Algis Bekeris pristatė biudžeto svarstymą šiame komitete, pasidomėjęs, ar yra klausimų pranešėjui, meras iš karto pateikė sprendimą dėl 2018 metų Šilutės rajono biudžeto Tarybos balsavimui. Tačiau Tarybos narys Algirdas Gečas priminė, kad yra užsirašiusių kalbėti šiuo klausimu. Jis sakė, kad tai svarbus projektas, kurį priimdamas „jauti tam tikrą įtampą ir atsakomybę“. Savo pasisakyme A. Gečas pristatė liberalų frakcijos poziciją. Anot politiko, Admininistracijos direktorius šį biudžetą pavadino optimistiniu. Nes pajamos, lyginant su praėjusias metais, padidėjo vienu procentu. Bet jį, anot A. Gečo, daugiausia nulėmė didėjanti Savivaldybei tenkanti gyventojų pajamų mokesčio dalis. Didėja ir mokinio krepšelio dalis, kas padidino ir rajono biudžetą. Padidintos ir dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms. Todėl didėjimą lėmė ne administracijos vadovų veikla, o tiesiog didėjančios dotacijos. Tuo tarpu savarankiškos funkcijos ir jų finansavimo vaizdas atrodo gerokai prastesnis. Socialinėms įstaigoms biudžete tenka gerokai mažesnis finansavimas nei praėjusiais metais. Neaišku, sakė politikas, kaip numatytieji biudžete projektai siejasi su Savivaldybės strateginiais tikslais: kaip tai prisidės prie emigracijos mažinimo, kaip skatins smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, darbo vietų ir jo patrauklumo kūrimą. Liberalai mato pozityvių pusių, kalbėjo A. Gečas, tačiau, jų nuomone, biudžetas yra inertiškas ir neatspindi svarbiausių Savivaldybės strateginių krypčių. Todėl liberalų frakcijos nariai, balsuojant už šį biudžetą, susilaikys.

„Gražiai surašyta, pagal vadovėlį, pagal punktus – įžanga, preambulė, turinys ir galutinis akcentas… Iš tiesų, liberalai moka rašyti“, – negalėjo „nepasūdyti“ meras atsakydamas į opozicijos išsakytas pastabas. O jau po to rimtai kalbėjo, kad daug lėšų skirta investicijoms. Dėl socialinių dalykų paaiškino, kad pagal naująją tvarką, sutaupytos šioje sferoje lėšos tegali būti naudojamos tik socialinėje sferoje. Todėl tas lėšas taip išmintingiau panaudoti, kad metų gale nereikėtų grąžinti tiesiog į biudžetą. Paaiškino ir kitus išsakytus priekaištus, priminęs, kad visi projektai yra aptarti politikams dalyvaujant. O baigdamas meras sakė manantis, kad biudžetas yra subalansuotas ir optimistinis. Dar pridūrė, kad liberalų sąjūdis teisingai elgiasi, tam opozicija ir yra, bet pagrindo abejonėms nėra.

Pasisakymus, po ilgokai į įvairias sferas nuklydusių diskusijų, baigė Tarybos narė, konservatorių atstovė  Taryboje Sandra Tamašauskienė sakydama, kad opozicija yra nusiteikusi ir pozityviai, ir atsakingai, tad ieško, kad būtų kaip geriau. Po dar kelių replikų buvo balsuojama dėl biudžeto: 13 tarybos narių balsavo „už“, 1 buvo „prieš“, o 5 „susilaikė“. Taip Taryba patvirtino 2018 metų Šilutės rajono biudžetą, kuris yra 40 milijonų 904 tūkstančiai 806 eurai.

Sprendimai

Šiame posėdyje buvo pritarta Šilutės rajono švietimo ir papildomo ugdymo įstaigų vadovų darbo ataskaitoms, patvirtintos jaunimo, meno mėgėjų kolektyvų projektų ir finansuojamų programų sąrašai, pritarta bendram projektui su Turkijos Alanijos miestu. Taip pat pritarta dėl bendro projekto su Latvijos Saldus miesto bendro ES finansuojamo projekto vykdymo, suteiktas Šilutės miesto Garbės piliečio vardas Vytautui Jovaišai, pakeisti kultūros įstaigų nuostatai, leidžiantys jungtis į asociacijas. Visa tai buvo priimta beveik vienbalsiai, šiek tiek pašmaikštaujant.

Tuo metu, kai imtas svarstyti sprendimas dėl Šilutės turizmo informacinio centro pertvarkymo iš viešosios įstaigos į biudžetinę organizaciją, ne vienas Tarybos narys turėjo savo nuomonę. Būta ir abejojančių dėl tokio pertvarkymo, būta ir manančių, kad šią įstaigą  reikėtų sujugti su Šilutės Hugo Šojaus muziejumi. Būta abejonių ir dėl galimybių, pertvarkius įstaigą, užsidirbti papildomų lėšų. Į tai naujoji vadovė Rasa Grygelienė atsakė, kad, nežiūrint koks bus statusas, jie ieškos galimybių užsidirbti spec. lėšų. Nežiūrint nuomonių skirtybės, sprendimas dėl reorganizacijos buvo priimtas.

Pareiškimai

Posėdžiui išnagrinėjus ir aptarus visus sprendimo projektus, žodžio paprašiusi Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Taryboje S. Tamašauskienė perskaitė keturis dokumentus. Pirmuoju paskelbė, kad nuo šiol ji yra opozicijos vadovė. Tai paskelbti yra privalu laikantis teisės aktų. Antrasis - paklausimas dėl naujojo autobusų parko: oficialiai negaunama informacija dėl autobusų stoties ir parko statybos. Todėl ji prašė paskelbti visą informaciją apie šių projektų bei darbų eigą Savivaldybės tinklapyje. Trečiuoju ji pateikė siūlymą, kad kuo greičiau būtų pradėti kelio į Rusnę rekonstrukcijos darbai, nes visuomenė per įvairias diskusijas yra audrinama ir kyla daug nereikalingų aistrų. O paskutiniuoju dokumentu, pavadintu pareiškimu, pavadintu dėl mero veiksmų, opozicijos lyderė pageidavo, kad Šilutės meras V. Laurinaitis iš savo lėšų apmokėtų 10 tūkstančių 210 eurų ir 60 euro centų teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų su neteisėtai iš Šilutės pirminio sveikatos centro atleistu Liutauru Indriuška. Meras atsakė nesiruošiantis tai daryti, nes minėtą vadovą jis atleido po daugelio įstaigos darbuotojų prašymų.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

čia kas gyvens savivaldybės klerkai 2018-03-01
tiek kiek KOKMSKIS leis juk jam pirma duoklė atitenka po to visi po biški išsitampo kaip vanagai o kas liko ubagam tipo mes geručiai mes dirbom Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų į karo tarnybą šaukti ir moteris?