Kruvinas ginčas dėl skolos

2018-03-15, Romualdas Danielius MAŽUTIS
Abu vyrai vienu metu tapo nukentėjusiaisiais ir kaltinamaisiais.
Abu vyrai vienu metu tapo nukentėjusiaisiais ir kaltinamaisiais.

Du šilutiškiai kibo vienas antram į atlapus, apsistumdė dėl negrąžintos skolos. Konfliktas kilo skolininko kieme. Pastarasis gavo kumščiu į nosį, buvo sumuštas veidas. Pyktelėjęs nukentėjusysis atsilygino su kaupu: benueinančiam mušeikai, trenkė į galvą  geležiniu strypu. Smūgio pasekmė – atviras kaktikaulio lūžis, sukėlęs sunkų sveikatos sutrikdymą. Abu vyrai vienu metu tapo nukentėjusiaisiais ir kaltinamaisiais. Tai įvyko 2015-ųjų balandžio 9 dieną. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesudėtingos baudžiamosios bylos nagrinėjimas užsitęsė, susilaukė kelių teismų skirtingų vertinimų, skundų. Taškas byloje padėtas šiemet, sausio 9 dieną, kai savo nutartį paskelbė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Muštynės kieme

2015 m. balandžio 9 dieną, apie 20 valandą į vieną Ajerų gatvės namo kiemą atėjo 26-erių Vilmantas V., Melioracijos gatvės gyventojas. Nelauktas svečias ketino atsiimti 50 litų skolą iš Dariaus Z., gimusio 1977 metais. Pastarasis atsitūpęs dažė namo sieną. Jam talkino sugyventinė. Darius Z. nematė, kaip atėjo Vilmantas V. Konfliktas kilo impulsyviai. Vėliau vyrų parodymai sutapo tik dėl muštynių fakto, tačiau skyrėsi dėl  pradžios ir pabaigos. Vilmantas V. teigė priėjęs prie Dariaus Z. iš už nugaros ir draugiškai uždėjęs ranką ant peties. Skolininkas reagavęs nervingai: atsistojęs sugriebė jam už rūbų ties krūtine sakydamas, kad neturi pinigų. Abu pradėję stumdytis, pargriuvo, išsitepė dažais. Anot Vilmanto V., jis galėjo suduoti smūgius į veidą gindamasis. Skolininkas jį paleido, kai iš namo, išgirdusi triukšmą, išėjo į lauką pastarojo motina ir pradėjo šaukti. Vilmantas pakilęs ruošėsi išeiti, tačiau pajuto smūgį į galvą ir pargriuvęs, kurį laiką buvo be sąmonės. Kuo trenkė Darius Z. nematė. Gydėsi Klaipėdos ligoninėje. Po sužalojimo pablogėjo sveikata, atmintis. Gydymą vėliau tęsė ambulatoriškai.

Darius Z. parodė, kad Vilmantas V. trenkęs kumščiu į petį, o kai atsisuko, gavo smūgį į veidą. Atėjusysis pradėjęs mušti iškart, nieko nesakęs. Nusitempęs jį arčiau namo sienos, spardęs ir daužęs. Darius Z., bandė priešintis, bet nepajėgęs  atsistoti. Užpuolikas galėjęs suduoti tiek smūgių, kiek minima kaltinamajame akte. Keldamasis pasiėmė pagalį ar gelžgalį ir kai Vilmantas V., suspaudęs kumštį, sukosi į jį, sudavė strypu nežiūrėdamas kur, norėdamas apsiginti. Vilmantas V. atsitraukė ir nugriuvo.

Liudytoja keitė parodymus

Muštynių pradžią mačiusi Dariaus Z. draugė Vilmanto V.  trinktelėjimą ranka per petį Dariui Z.  palaikė pasisveikinimu. Tačiau tuo draugiškumas ir baigėsi. Vos tik Darius Z., nematęs Vilmanto V., atsisuko, nekviestas svečias kumščiu kirto smūgį į veidą. Nukentėjusiajam pargriuvus, Vilmantas V. nesiliovė mosuoti kumščiais. Smurtautojas neleido aukai atsistoti. Darius Z. prašė kviesti policiją. Moteris nubėgo pasiimti telefono, paskambino. Kai vėl išbėgo į kiemą, rado sugyventinį apkultą, o už poros metrų gulintį Vilmantą V. Netrukus Vilmantas V. atsistojo ir, nelaukęs policijos pareigūnų, nuėjo.

Liudijusi Dariaus Z .motina tą pavakarę žiūrėjo televizijos laidą. Į lauką išėjo išgirdusi kieme triukšmą. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad Vilmantas V. po spyrių jos sūnui pasisuko eiti iš kiemo ir būtent tuomet jam buvo trenkta  pagaliu ar metaliniu daiktu. Vilmantui V. smogta, kai šis atsigręžė pasižiūrėti, kas vyksta kieme. Vėlesnės apklausos metu 2016-aisiais, vasario 5 dieną liudytoja parodymus pakeitė. Dabar ji nurodė, jog jos sūnus trenkė strypu per galvą Vilmantui V. muštynių metu, gindamasis. Parodymų keitimo motyvu nurodė baimę: bijojusi Vilmanto V. ir jo advokato. Tai jau buvo šališki parodymai.     

Ką nustatė teismas

Vilmantui V. inkriminuotas savavaldžiavimas (LR BK 294 str. 2 d.), fizinio skausmo sukėlimas (LR BK 140 str. 1 d.) ir viešosios tvarkos pažeidimas (LR BK 284 str. 1 d.). Darius Z. apkaltintas sunkiu sveikatos sutrikdymu (LR BK 135 str. 1 d.). Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų. Vienu žygiu abu anksčiau neteisti vyrai tapo nukentėjusiais ir kaltinamaisiais. Tik nukentėjo nevienodai. Teismo medicinos specialisto išvadoje konstatuota: Dariui Z. nustatytas veido sumušimas su veido minkštųjų audinių patinimu, nosies žaizda.  Nuosprendyje minima ne mažiau 10 smūgių kumščiais ir bent 5 spyriai. O Vilmantas V. patyrė atvirą kaukolės skliauto lūžį, sukėlusį sunkų sveikatos sutrikdymą. Dariui Z. nepavyko prisidengti tuo, kad jis veikė būtinosios ginties ribose. Vilmanto V. advokatas T. Leščinskas padarė viską, kad įrodytų: įpykęs smogė metaliniu strypu į galvą po konflikto. Gynėjo pastangų dėka buvo atnaujintas anksčiau nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl Dariaus Z. nusikalstamos veikos. Jis trenkė skolintojui  muštynėms pasibaigus, kai jam niekas nebegrėsė.

Vilmantas V. ir Darius Z. į teisiamųjų suolą sėdo pernai, vasario 21 dieną. Baudžiamąją bylą išnagrinėjo Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja N. Šimkienė (nebedirba). Abu teisiamieji, iš pradžių dalinai prisipažinę kaltes, gavę paskutinį žodį, tai paneigė sakydami, jog nukentėjo gindamiesi. Grumtynių neneigė, tačiau jų parodymai dėl konflikto buvo prieštaringi, nenuoseklūs. Neginčijama viena - abu patyrė sužalojimus, tiesa, neadekvačius. Darius Z., mostelėjęs geležiniu strypu, sunkiai sužalojo Vilmantą V. Teisėja, įvertinusi aptartus įrodymus, ypač svarbiais pripažino įvykį mačiusių liudytojų parodymus, taip pat specialistų išvadas. Dariaus Z. motinos teisingais pripažinti pirminiai parodymai, o ne pakeisti, įvertinti kaip noras padėti sūnui išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Paskyrė bausmes

Teisėja N. Šimkienė pripažino Vilmantą V. kaltu dėl savavaldžiavimo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Subendrinta bausmė: 45 paros arešto. Iš kaltinimo pašalintas kaip perteklinis fizinio skausmo sukėlimas. Atmestas Vilmanto V. ieškinys dėl 15 000 eurų neturtinės žalos atlyginimo, nepatenkintas prašymas dėl advokato darbo apmokėjimo. Užtat iš Dariaus Z. priteista atlyginti Klaipėdos teritorinei ligonių kasai sunkiai nukentėjusiojo Vilmanto V. gydymo išlaidas( 596,46 euro) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui (433,74 euro) už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2015-04-10 iki 2015-05-21 dėl ligos pašalpos išmokėjimo Vilmantui V. Darius Z. atsipirko palyginti švelnia bausme: nuteistas laisvės atėmimu vieneriems metams ir 6 mėnesiams, atidedant  bausmės vykdymą 2 metams.

Ginčas teismuose tęsėsi

Vilmanto V. advokatas T. Leščinskas nutarė toliau ieškoti teisybės teismuose, nes pagrindą tam turėjo. Tų pačių metų gegužės 25 dienos nuosprendžiu  Klaipėdos apygardos teismas išteisino Vilmantą V. dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tokios skirtingos įvykio interpretacijos teismuose stebina. Buvo pakeista ir nuosprendžio dalis dėl Vilmanto V. civilinio ieškinio: iš nuteistojo Dariaus Z. priteista 500 eurų Vilmanto V. neturtinei žalai atlyginti. Kita Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalis liko nepakeista. Tuo reikalas nesibaigė. Byla nukeliavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijai. Vilmanto V. gynėjas T. Leščinskas kasaciniu skundu prašė panaikinti teismų nuosprendžių dalis dėl ginamojo nuteisimo ir bylą nutraukti arba jo veiką pripažinti mažareikšme, patenkinti civilinį ieškinį, taip pat priteisti  išlaidas advokato pagalbai apmokėti, o Dariui Z. paskirti griežtesnę bausmę. Kad teismų nuosprendžiai yra neteisingi, neteisėti ir nepagrįsti, kasatorius nurodė netinkamai taikytus BK  ir CK, BPK straipsnius, jo nuomone sukliudžiusius išsamiai bei nešališkai išnagrinėti baudžiamąją bylą ir priimti teisingą sprendimą. Skunde advokatas taip pat atkreipė dėmesį į netinkamą ikiteisminio tyrimo organizavimą (šališka prokuroro pozicija), į tai, kad po įvykio nebuvo surinkti ir užfiksuoti svarbiausi įrodymai, nesurastas sužalojimo įrankis arba tai padaryta pavėluotai, paviršutiniškai.

Ką skundu laimėjo advokatas T. Leščinskas? Nesileisime į gilius teisininkų debatus ir pateikiamus argumentus, tačiau gynėjo vargta ne be reikalo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dalį kasacinio skundo patenkino: padidino Vilmantui V. iš Dariaus Z. priteistos neturtinės žalos dydį iki 3000 eurų, taip pat pripažino nukentėjusiojo ieškinį dėl turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1000 eurų). Be to, panaikinta Klaipėdos apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nuosprendžio dalis, kuria Vilmantas V. buvo išteisintas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, o galioti paliktas dėl šios dalies Šilutės rajono apylinkės teismo 2017 metų, vasario 21 dienos nuosprendis, tiesa, su vienu pakeitimu: iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti vandališki veiksmai, inkriminuoti pagal LR BK 284 str. 1 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis  paskelbta šiemet, sausio 9 dieną. Ji nebeskundžiama. Bylinėjimasis, trukęs keletą metų, baigtas.          


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!