Planiniai tikrinimai gydymo įstaigose skatina teigiamus pokyčius

2018-03-15, sam.lrv.lt

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba) 2017 metais planine tvarka patikrino 29 gydymo įstaigas ir įvertino jų teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Įdomu tai, kad tik viena įstaiga iš visų tikrintų teikė paslaugas, nepažeisdama jokių reikalavimų.

Akreditavimo tarnybos direktorės Noros Ribokienės teigimu atlikti konsoliduoti patikrinimai atskleidė būtinybę įstaigoms tobulinti savo darbo procesus bei poreikį keisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

„Praėjusiais metais patikrinome 14 įstaigų, teikiančių patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugas, ir 15 socialinės globos namų, teikiančių antrines ambulatorines vidaus ligų, psichiatrijos paslaugas, bendrosios praktikos bei psichikos sveikatos slaugos, masažo ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nustatyta, kad 28 iš 29 patikrintų įstaigų teikė minėtas paslaugas, neužtikrindamos tam visų būtinų sąlygų. Taip pat įstaigų vidaus dokumentuose buvo rasta reglamentavimo trūkumų, o kai kurios vidaus dokumentų nuostatos netgi prieštaravo teisės aktų reikalavimams. Tik vienoje įstaigoje nebuvo nustatyta jokių pažeidimų“, – sako N. Ribokienė.

Pasak N. Ribokienės, atlikti planiniai patikrinimai parodė, kad dažniausiai pasitaikantis pažeidimas – nesaugių medicinos priemonių naudojimas.

„Daugiau kaip 40 proc. patikrintų įstaigų nebuvo atliekama medicinos priemonių techninė priežiūra arba metrologinė patikra. Be to, 60 proc. patikrintų įstaigų nebuvo patvirtinusios privalomų turėti tam tikrų tvarkos aprašų bei procedūrų. Daugiau kaip trečdalio patikrintų įstaigų turimose pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėse ir anafilaksinio šoko rinkiniuose nebuvo visų privalomų vaistinių preparatų ir medicinos priemonių. Keliose įstaigose asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė specialistai, neįgiję reikiamos profesinės kvalifikacijos arba nebaigę privalomų tobulinimo kursų“, – tvirtina Akreditavimo tarnybos vadovė

Taip pat konstatuota, kad vidaus medicininis auditas įstaigose veikė nepakankamai efektyviai, medicinos auditoriai neturėjo reikiamos profesinės kvalifikacijos, o įstaigų vadovai neužtikrino vidaus medicininio audito veiklai privalomų dokumentų parengimo. Be to, daugiau kaip trečdalis patikrintų įstaigų nevykdė pacientų apklausos apie pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Visas 28 įstaigas, kurios teikė paslaugas pažeisdamos teisės aktų reikalavimus, Akreditavimo tarnyba įspėjo ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus. Už grubius pažeidimus vienai įstaigai panaikinta licencija teikti patologijos paslaugą.

Siekdama pagerinti patikrintose įstaigose teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti pacientų saugą, Akreditavimo tarnyba pateikė  320 rekomendacijų. Pavyzdžiui, koreguoti įstaigų organizacinę struktūrą, patobulinti įstaigų vidaus medicininio audito veiklą reglamentuojančius dokumentus, kokybės vadybos sistemos procedūrų aprašus, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkas ir kita.

Po šių patikrinimų paaiškėjo, kad kai kurių teisės aktų nuostatos skirtingai reglamentuoja tokių pačių paslaugų teikimo ypatumus.

„Akreditavimo tarnybos atliekami konsoliduoti planiniai patikrinimai leidžia įstaigoms tinkamai susitvarkyti savo vidinius procesus, taip pat veikia preventyviai, apsaugodami pacientus ir medikus nuo nepageidaujamų įvykių. Ši trečius metus vykdoma veikla jau duoda lauktų rezultatų – mažėja pacientų skundų. Be to, tai efektyvi priemonė, skatinanti bei spartinanti teigiamus pokyčius sveikatos sistemoje“, – teigia N. Ribokienė.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar karantinas pakeitė jūsų finansinę padėtį?