Mero atkirtis „opozicionieriams“

2018-03-22, KĘSTUTIS JOČYS

Rajono meras Vytautas Laurinaitis, reaguodamas į Šilutės rajono tarybos opozicijai atstovaujančių narių prieš beveik dvi savaites surengtą spaudos konferenciją, kurioje buvo pareikšta daug kritikos tiek Savivaldybės administracijos darbui, tiek pačiam merui, žengė atsakomąjį žingsnį, surengdamas analogišką konferenciją, kurios metu atsakė į jiems išsakytus opozicijos piekaištus ir kaltinimus.

Meras savo pozicijos nekeičia

„Opozicijos surengta spaudos konferencija yra netiksli ir ne visa informacija atspindi tiesą, o kadangi mes turime faktus, todėl ir norime jais pasidalinti. Nepagalvokite, kad tai kažkoks noras pasiteisinti, o tik įnešti tikslumo ir tiesos dėl mums mestų kaltinimų“,- konferenciją pradėjo rajono meras Vytautas Laurinaitis. Kalbėdamas dėl spaudoje pasirodžiusios publikacijos, kad nebuvo atliktas tyrimas dėl poveikio aplinkai, kertant medžius estakados statybos vietoje, meras neprieštaravo, bet pabrėžė, kad tai ne Savivaldybės, o Automobilių kelių direkcijos reikalas, kuri aiškiai pasakė, kad to daryti ir nereikia, kadangi medžiai auga važiuojamoje dalyje, todėl jokių tyrimų dėl jų daryti nereikia. O Savivaldybę specialiai norėta įpainioti, kaip norinčią trukdyti estakados statybai. V. Laurinaitis aiškiai pasakė, kad tiek jis, tiek ir kiti rajono vadovai visada pasisakė už medžių palei kelią Šilutė-Rusnė iškirtimą.

STT pažeidimų nerado

Atsakydamas į opozicijos pareikštus kaltinimus dėl Administracijos galimai vykdomų neskaidrių viešųjų pirkimų, direktorius Sigitas Šeputis sakė, kad vasario mėnesį buvo gauta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl galimai pažeistų galimybių proporcingai dalyvauti konkurse, tvarkant apšvietimą Aukštaičių gatvėje ir Melioratorių alėjoje. Išvadoje akcentuojama, kad, įvykdžius daugiau kaip 71 proc. darbų, nutraukti sutartį netikslinga, o jos apskųsti nereikalaujama. Kitaip sakant, šias išvadas galima traktuoti įvairiai.

„O dėl viešųjų pirkimų, tai 2015 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) tikrino Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus darbą ir pasakė, kad viskas tvarkoje. 2016 m.sausio 5 d. dėl euro įvedimo viešųjų pirkimų taisyklės buvo patvirtintos iš naujo, pagal kurias ir tebevykdomi viešieji pirkimai“, - sakė S. Šeputis. Jis priminė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. leidžia vykdyti tokius pirkimus, nes jie nesudaro reikšmės nei rinkai, nei konkurencijai, nepažeidžia skaidrumo, sąžiningos konkurencijos principų. Todėl, anot direktoriaus, opozicijos išsakyti priekaištai – tik išpūstas oro burbulas.

Dėl PSPC direktoriaus atleidimo iš užimamų pareigų

Kalbėdamas apie ažiotažinį opozicijos priekaištą dėl Šilutės pirminio sveikatos priežiūros centro direktoriaus Liutauro Indriuškos atleidimo iš užimamų pareigų, V. Laurinaitis pateikė keletą faktų. Vos pradėjus direktoriui vadovauti įstaigai, pasipylė darbuotojų skundai ( 2014 m. sausio mėn.-2, vasario ir kovo mėn. – po 1) dėl, jų nuomone, vadovo arogancijos, nesiskaitymo su kolektyvo nuomone, problemų nesprendimo. Darbuotojai kreipėsi ir į Klaipėdos apskrities medikų profsąjungų vadovą Šalkauskį. Jis Savivaldybės administracijos direktoriui parašė atsakymą, kad būtų įvertinti L. Indriuškos veiksmai ir sprendžiamas klausimas dėl jo tinkamumo užimti pareigas.„ Ir Stebėtojų tarybos siūlymas buvo teikti svarstyti šį klausimą Tarybai, kuri savo sprendimu 2016 m. gegužės 26 d. atleido L. Indriušką iš pareigų. Vėliau Šilutės apylinkės teismas išaiškino, kad tai buvo perteklinis veiksmas – pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, tai mero kompetencija. Aš tą savo potvarkiu ir padariau. Tačiau Klaipėdos apskrities ir Aukščiausiasis Teismas, priimdami kitokį sprendimą, vadovavosi ne Viešųjų įstaigų įstatymu, o Sveikatos priežiūros įstatymu, kuris numato darbuotojo atleidimą pagal Darbo kodeksą. Taigi, susidarė teisinis nesusipratimas. 2017 m. rugpjūčio mėn. ši nuostata buvo pakeista, bet tada buvo 2016 m.“, - sakė V. Laurinaitis. Todėl jis nejaučiąs nei moralinės, nei materialinės atsakomybės – tai buvo kolektyvinis tiek Stebėtojų tarybos, tiek Tarybos sprendimas. ,,Neseniai lankiausi įstaigoje, kalbėjau su darbuotojais. Atmosfera darbinga, klimatas šiltas. Tikimės ir geresnių darbo rezultatų, ir geresnės finansinės padėties, o kalbos apie mano ambicijas ir asmeniškumus yra visiška netiesa“, - sakė meras.

Politika yra politika

Kalbėdamas dėl jam pareikštų kaltinimų, kad paskutiniojo rajono tarybos posėdžio metu įžeidęs tarybos narę Sandrą Tamašauskienę, V. Laurinaitis pasakė, jog Taryboje visi yra politikai, bet svarbu nemenkinti Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo. Juk ant jų pečių gulė biudžeto formavimas, skyrių darbuotojai svarstė, derino, susitikinėjo su įstaigų vadovais, kad biudžetas būtų optimalus, o per posėdį opozicijos lyderė pareiškia, kad biudžetas nesuderintas su strateginiu Savivaldybės plėtros planu. „Aš suprantu, kad Sandra Tamašauskienė nesupranta dokumento, bet galima paklausti. Juk opozicijai priklausantis Algirdas Gečas, išstudijavęs dokumentą, dėl neaiškumų kreipėsi į S. Šeputį ir jam buvo paaiškinta. O neišanalizavus kelti priekaištus yra lygiai tas pats, kas ir pasakyti: „Aš nebalsuosiu, nes man nepatinka, kaip tu šiandien apsirengęs“, - komentavo rajono meras


Straipsnio komentarai

Atkrtis atkirčiui2018-03-22
Pagerinta "žolę" peši... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Atkritis2018-03-22
Nesiliaujantys melo atkirčiai, pjūviai ir atspjoviai, atkričių poplūdžiai, aršiau už įprastus potvynius siaubia varganą pamario kraštą.
Įsišėlusios stichijos akivaizdoje 288 autochtonai nesulaukę emigracijos vizų, broliškai tartum vienuoliai palinkę, bandė dar brist į pažadėtąją žemę.
Čia iš stuomens ir liemens dar dikti uosiai, vedini sulotais klevais, beržais karpotais ir nuo salos prievarta genamom klipatom, pateko į melovažiuojamosios melodalies kląstos spęstus spąstus.
Dabar melo atpjovio aukos bevardės rados viešumui bendroj rietuvėj aikštėj N. Amsterdamo, tarsi miestelių rikose žiauriaisiais laikais stribų išguldyti miško broliai.Komentaras patinka Komentaras nepatinka