Pagėgių administracijos direktorei nepasitikėjimą išreiškė pavaldinys

2018-03-25, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Prašoma ištirti ar Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė D. Butvydienė nepažeidžia viešų ir privačių interesų, proteguodama įmonę UAB „Agrolira“.
Prašoma ištirti ar Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė D. Butvydienė nepažeidžia viešų ir privačių interesų, proteguodama įmonę UAB „Agrolira“.

„Šilokarčemos“ redakciją pasiekė informacija, kad gal bus svarstomi Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dainoros Butvydienės atlikti veiksmai. Tai kovo 21 dieną turėtų atlikti Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisija. Komisijos pirmininkas Edvinas Kriščiūnas patvirtino, kad gauta informacija - teisinga, nes yra gautas tarnybinis pranešimas, kurį pateikė Pagėgių savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Vladas Baubkus.

Proteguoja įmonę

„Informuoju, kad Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyrius, pagal savo kompetenciją, inicijuoja „Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbai“ pirkimą (toliau – pirkimas). 2018 m. sausio 8 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-22 buvo sudaryta viešojo pirkimo komisija (toliau - komisija), kuri  2018 m. sausio 22 d., peržiūrėjusi pirkimo dokumentus, nutarė teikti sąlygas Pagėgių savivaldybės administracijos direktorei Dainorai Butvydienei (toliau – direktorė) tvirtinti. Direktorė žodžiu pateikė pastabas, kurios 2018 m. sausio 29 d. buvo apsvarstytos komisijos posėdyje, o paaiškinimai žodžiu pateikti direktorei. 2018 m. vasario 8 d. raštu Nr. R2-202 komisija gavo pastabas, kurios, komisijos pirmininko nuomone, buvo skirtos Ūkio skyriui, o ne komisijai, ir į kurias 2018 m. vasario 13 d. raštu Nr. ŪK-02 direktorei buvo pateikti paaiškinimai bei korekcijos ir sąlygos pakartotinai teiktos direktorei tvirtinti.

Direktorė iki šiol nėra patvirtinusi pirkimo sąlygų, kadangi, jos nuomone, pirkimo dokumentų 3.1.4. punkte numatytas autogreiderio amžius ir priklausomybė nuosavybės teise tiekėjui yra pertekliniai. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, papildomas reikalavimas dėl technikos amžiaus nėra perteklinis (susirašinėjimas pridedamas). Vadovaujantis tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 29 d., įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 21.9. p., yra numatyta galimybė nustatyti reikalavimą tiekėjo disponuojamiems įrenginiams. Atsižvelgiant į 2017 metų patirtį, autogreideris tiekėjui privalo priklausyti nuosavybės teise, kadangi pagal nuomos sutartį žadėtas nuomoti autogreideris 2017 metais nebuvo panaudotas, dėl to kilo problemų vykdant greideriavimo darbus (susirašinėjimas su rangovu UAB „Agrolira“ pridedamas).  Manau, kad direktorė Dainora Butvydienė proteguoja įmonę UAB „Agrolira“, kuri 2017 m. tokiame pačiame pirkime, direktorės teikimu, buvo įtraukta į apklausiamų tiekėjų sąrašą (viešojo pirkimo komisijos protokolai pridedami). 2018 m. pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu ir siekiama, kad kvalifikaciniai reikalavimai būtų tokie, kad būtų sudarytos sąlygos pirkimą laimėti UAB „Agrolira“, kuri neturi reikiamos įrangos, negali paskirti tinkamo darbų vadovo, kuris realiai vadovautų darbams (raštai pridedami). Mano nuomone, kvalifikaciniai reikalavimai 2018 metų pirkime nėra pertekliniai, kadangi, atlikus rinkos tyrimą, rasta pakankamas skaičius tiekėjų, kurie gali konkuruoti tarpusavyje.  Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, prašau ištirti, ar Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė nepažeidžia viešų ir privačių interesų, proteguodama įmonę UAB „Agrolira“, - pranešime rašė valstybės tarnautojas V. Baubkus.

Neaišku, ar svarstys

Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos pirmininkas tikino, kad pranešimas jau registruotas ir apie jį informuoti komisijos nariai. Ar komisija svarstys šį prašymą –  klausimas, mat tai bus sprendžiama kovo 22 dieną. „Aš turiu savo nuomonę šiuo klausimu, bet komisijos narių yra daug“, - sakė E. Kriščiūnas. Jis savo nuomone nesidalino. Taigi, gali nutikti taip, kad Etikos komisija ir nesvarstys, ir atmes pavaldinio prašymą dėl tiesioginės vadovės veiksmų.

Pati D. Butvydienė situacijos nekomentavo. „Nematau, kad būčiau, ką pažeidusi“, - tvirtino ji.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!