Savanorio Jono Šimkaus atminimas įamžinimo kelyje

2018-04-07, Vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė
Susitikimo akimirka. Autorės nuotrauka.
Susitikimo akimirka. Autorės nuotrauka.

Prieš trejetą savaičių Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė ir šio straipsnelio autorė Gedimino Šimkaus, Klaipėdos universiteto teatro katedros docento kvietimu lankėsi jo namuose Klaipėdoje. Šis žmogus yra Klaipėdos sukilimo savanorio, Vyčio Kryžiaus kavalieriaus Jono Šimkaus iš Vydutaičių, brolio Mikelio sūnus.

Gerbiamas docentas dėkojo už iniciatyvą įamžinti jo dėdės atminimą paminkline lenta ir iškilmingu renginiu, kuris, kaip jau ne kartą minėta, įvyks lapkričio 30-ąją, kuomet visa Lietuva minės Tilžės akto  šimtmetį. Pats G. Šimkus, jo duktė, menininkė Rasa Šimkutė parodė turtingus dokumentų archyvus, kuriuose ne tik laiškai, bet ir įvairių su Mažąja Lietuva, su jos prieškarinės politikos formavimu susijusių dokumentų faksimilės. Šimkai, pasak Gedimino, buvo šviesūs, išsilavinę žmonės, tikri lietuvininkai, ne kartą išsakę savo pozicijas viešumoje ir dėl to sulaukę įvairių nemalonumų.

Pasak muziejaus direktorės, parodytuose dokumentų ir laiškų rinkiniuose yra ypatingų dokumentų, kurie gali praversti ne vienai mokslinei studijai ir įvairių istorinių mįslių išaiškinimui. Juose matosi ne tik šilti tarpusavio šeimos santykiai, bet ir visas to meto krašto politinis ir etninis kontekstas, kuris, tikėtina, ir formavo, ir orientavo ne vieną Mažosios Lietuvos patriotą lietuvybės puoselėjimui, kovai už ją, meilei savam kraštui. Namuose yra atskira vieta, skirta visos Šimkų giminės istorijai, eksponuojami dar sovietmečiu dukters iš Amerikos parvežti Jono Šimkaus apdovanojimai, medaliai, garbės, padėkų raštai ir kiti jo karinės-patriotinės veiklos įrodymai.

Ponas Gediminas išreiškė norą artimiausiu laiku atvykti į Pagėgius, susitikti su Savivaldybės meru Virginijumi Komskiu, kuris yra ir savanorio Jono Šimkaus įamžinimo darbo grupės pirmininkas, ir aptarti šventės detales, Šimkaus giminaičių suvažiavimą ir kt. Kaip mini pats Gediminas, giminių yra ir Lietuvoje, ir  JAV. Tą iškilmingą dieną tikimasi jų daug sulaukti ir lapkričio 30-ąją, Pagėgiuose įvyksiančioje mokslinėje konferencijoje apie Mažosios Lietuvos savanorius, jų veiklą ir įtaką lietuvybei. Pranešimą apie Joną Šimkų – vienintelį mažlietuvį, pasiekusį aukšto karininko rango laipsnį ir už patriotinę veiklą pelniusį Vyčio Kryžiaus kavalieriaus apdovanojimą – skaitys jo sūnėnas Gediminas Šimkus.

Kviečiame sekti informaciją, domėtis ir, žinoma, dalyvauti visai lietuvių tautai, Klaipėdos kraštui ir Pagėgiams reikšmingų įvykių minėjimo renginiuose.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gavote SMS žinutę, raginančią skiepytis nuo COVID-19?