Šilutės liberalai apie sporto padėtį rajone

2018-04-14, Algirdas Gečas, Liberalų Sąjūdžio Šilutės skyriaus pirmininkas, pedagogas.

2018 m. kovo 6 d. „Šilokarčemos“ laikraštyje pasirodė pirmasis straipsnis iš ciklo „ Liberalų idėjos Šilutei“. Jame buvo kalbama apie Šilutės krašto švietimo perspektyvas. Džiugu, kad mūsų mintys sukėlė nemažą atgarsį. Šį kartą pakalbėkime apie Šilutės rajono sporto politiką.

Kokia yra sportinio gyvenimo padėtis Šilutės rajono savivaldybėje?

Sportinį Šilutės krašto gyvenimą organizuoja ir įgyvendina VšĮ  Šilutės sportas. Šios įstaigos veiklai Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. biudžete patvirtinta 236 300 eurų. VšĮ Šilutės sportas organizuoja Šilutės rajono įvairių sporto šakų varžybas, prižiūri jai patikėtas sporto bazes. Be to, VšĮ Šilutės sportas yra atsakinga už Šilutės rajono vaikų ir suaugusiųjų futbolo komandų veiklą ir vyrų krepšinio komandos „Šilutė“ dalyvavimą NKL varžybose.

Šilutės rajone veikia ir nemažai sporto klubų, kurių veikloje dalyvauja gana daug krašto gyventojų. Savivaldybė skatina tokią veiklą -  sporto klubų veiklai, sportinių renginių organizavimui bei dalyvavimui jose, vietos sportininkų ir jų trenerių skatinimui yra skiriamos lėšos. 2018 m. Savivaldybės biudžete tam skirta 32 000 eurų, kurie yra paskirstomi konkurso būdu. Šiais metais  Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nusprendė finansuoti 18 klubų paraiškas.

Sportine veikla tarp mokyklinio amžiaus jaunimo užsiima Šilutės sporto mokykla. Ši įstaiga Šilutėje turi gražias tradicijas. 2018 m. savivaldybės biudžete Šilutės sporto mokyklai numatyta 233 239 eurai. Šilutės sporto mokykloje veikia net septynios sporto šakos – krepšinis, boksas, baidarių ir kanojų irklavimas, sunkioji atletika, lengvoji atletika, dziudo imtynės, stalo tenisas ir rankų lenkimas. Jaunuosius Šilutės sportininkus ugdo patyrę vietos treneriai, kurie gali pasigirti reikšmingais jaunųjų sportininkų pasiekimais įvairaus rango varžybose.

Šilutės rajono savivaldybės administracijoje sportinę veiklą koordinuoja Jaunimo reikalų specialistė. Svarbų vaidmenį Šilutės sportiniame gyvenime atlieka ir Šilutės rajono Sporto taryba. Ji yra nuolatinė savivaldybės tarybos komisija, kurią sudaro savivaldybės tarybos ( pirmininkas ) ir administracijos atstovai, rajono sporto organizacijų bei visuomenės atstovai. Ši komisija teikia siūlymus Savivaldybės merui, tarybai ir administracijai dėl strateginių kūno kultūros ir sporto plėtros rajone klausimų. Tokia yra dabartinė Šilutės rajono savivaldybės sporto veiklos ir valdymo struktūra .

Ką, mūsų manymu, reikėtų keisti Šilutės rajono sporto veikloje ir struktūroje?

Mes manome, kad reikėtų geriau koordinuoti Šilutės rajono sporto įstaigų veiklą, stiprinti sporto įstaigų ryšį su vietos sporto klubais. Tai būtų galima padaryti keičiant sporto įstaigų administravimą Savivaldybės administracijos lygyje. Ar čia reikėtų sporto organizatoriaus? Ar palikti šią funkciją Jaunimo reikalų specialistui, bet jam tinkamai už tai atlyginant? O gal derėtų sustiprinti Sporto tarybos veiklą? Reikėtų apsispręsti.

Daug problemų kyla ir dėl Šilutės rajono sporto bazių priežiūros, racionalaus jų užimtumo bei renovacijos ir kitais klausimais. Todėl siūlome keisti Šilutės rajono sporto struktūros ir veiklos schemą: Šilutėje įkurti biudžetinę įstaigą „ Šilutės sporto centras“. Jis rūpintųsi bendrojo ugdymo mokinių ( BUM ) sportine veikla, rengtų rajono sporto varžybas, sporto stovyklas, masinius sporto renginius vaikams ir suaugusiems. Jam tektų ir dar viena atsakinga veikla – sporto bazių priežiūra (pvz. schema).

Esame tikri, kad reikia išsaugoti ir VšĮ  Šilutės sportas, bet jos veikla turėtų keistis: ji rūpintųsi Šilutės rajono reprezentacinių krepšinio ir futbolo komandų veikla, organizuotų vaikų ir jaunimo futbolo grupių treniruočių procesą ir dalyvavimą įvairaus amžiaus grupių varžybose. Taip pat ši įstaiga vykdytų krepšinio ir futbolo Šilutės rajono pirmenybes ir kitą su šiomis sporto šakomis susijusią veiklą. Ji rūpintųsi ir futbolo sporto bazės priežiūra ir eksploatacija, palaikytų tamprų ryšį su kitomis Šilutės rajono ir šalies sporto įstaigomis bei organizacijomis.

Ši nauja Šilutės rajono sporto struktūra leistų geriau koordinuoti vietos sporto įstaigų valdymą, derintų sporto klubų ir įstaigų veiklą, sustiprintų sporto įstaigų veiklos administravimą ir kontrolę. Ši pertvarka sudarytų sąlygas ir racionalesniam lėšų, skirtų sportui, panaudojimui. Tai pat tai leistų užtikrinti Šilutės krepšinio ir futbolo veiklos sėkmingą tęstinumą, būtų išlaikyta galimybė pritraukti taip reikalingus sportui rėmėjus bei dalininkus.

Kokių teigiamų pokyčių galima laukti įgyvendinus mūsų idėjas?

  1. Sportui skiriamos lėšos būtų naudojamos gerokai efektyviau;
  2. Būtų galima atskirti kūno kultūros ir aukštesnio sportinio meistriškumo ugdymą. Nustatyti organizacinius ir finansinius prioritetus;
  3. Skirti daugiau lėšų visai trenerių ir sportininkų veiklai -  nuo treniruočių proceso iki varžybų organizavimo;
  4. Galima būtų lanksčiau spręsti klausimus dėl jaunųjų sportininkų grupių steigimo;
  5. Būtų galima pritraukti daugiau programinių lėšų sportinei veiklai, paramos lėšų bei lėšų už suteiktas paslaugas;
  6. Pagerėtų sporto bazių priežiūra, eksploatacija, nes įstaigos naudosis joms priklausančiomis sporto bazėmis;
  7. Sporto centras būtų atsakingas už Šilutės rajono mėgėjišką sportinę veiklą, kūno kultūros skatinimą. Taip būtų užtikrintas rajono įvairių sporto šakų rinktinių ir atskirų sportininkų atstovavimas Šilutės rajonui įvairaus amžiaus ir lygio sportinėse varžybose.
  8. VšĮ Šilutės sportas galės apjungti aukštesnio meistriškumo, pusiau profesionalius Šilutės krašto sportininkus ir sudaryti jiems galimybę siekti aukštesnio sportinio meistriškumo.

Tai mūsų idėjos dėl sporto politikos pertvarkos Šilutės rajono savivaldybėje. Mūsų pateikti siūlymai brendo ne vienerius metus, jie yra būtini mūsų Savivaldybei.


Straipsnio komentarai

Nuomonė2018-04-14
Už lango vagonai dunda pilni aukso "pro šalį", koloradai miesto želdinius graužia, Vėdaras gyventojus smaugia, ... o jie, matai, schemytes su ekseliu braižo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka