Gardamo seniūnijos gyventojas nuteistas už pasipriešinimą pareigūnui

2014-09-19, Lijana JAGINTAVIČIENĖ Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje nuteistas Voverių kaimo (Gardamo sen.) gyventojas. Vyras nesėdėjo rankų sudėjęs, kuomet jį brakonieriaujant užklupo valstybės tarnautojas – pastarajam net grasino susidorojimu.
 
Teisiamasis kaltės nepripažino, tačiau teisėja juo nepatikėjo. Todėl jam dėl neteisėtų veiksmų teks sumokėti nemenką baudą.
 
Grasino net susidorojimu

Teisiamasis dar vasario 25-ąją, apie 15 valandų 30 minučių, Šilutės rajone, Gardamo seniūnijoje, Voverių kaime esančiame Paičių miške, pasipriešino savo įgaliojimus vykdančiam valstybės tarnautojui – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniajam specialistui A. T., kuris turi įgaliojimus skirti administracines nuobaudas ir kitas  administracinio poveikio priemones, registruoti nustatytus aplinkos apsaugos administracinius pažeidimus, rinkti duomenis apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų, kuriems reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar naikinimą, tam, kad informacija būtų pateikta Aplinkos ministerijai. Pareigūnui, siekiant jį sulaikyti už administracinį teisės pažeidimą, šis išvadino jį „durniuku, asilu“ ir necenzūriniais žodžiais keikė A. T., grasino, kad „jį suras jo draugai ir su juo susidoros“ bei aktyviais veiksmais priešinosi sulaikomas. Vyras rankomis stumdė nukentėjusįjį, grūmėsi bei tampė už tarnybinės uniformos, suplėšė kelnių kišenę.
 
Kaltinamasis S. P. neprisipažino kaltu ir paaiškino, kad vasario mėnesį, dienos nepamena, jis   Voverių kaime su kirviu kapojo krūmus šluotoms surišti. „Toje vietoje mane užpuolė A. T. Šis, nieko neaiškindamas, su mano kirviu iš už nugaros pradėjo mane smaugti. Po to man į burną prikišo žolių, kad nešaukčiau. Dėl to paskambinau žmonai ir telefono numeriu 112. Pareigūnai atvyko gelbėti maždaug už 15–30 minučių“, - apie tos dienos įvykius teisiamųjų suole pasakojo S. P.
 
A. T. kvietimu mobiliojo ryšio telefonu atbėgo M. B. Pasak kaltinamojo, įvykio dieną jis nemedžiojo, jokių spąstų nestatė, o šaukdamasis pagalbos gal ir pasakė necenzūrinių žodžių, tačiau negrasino nukentėjusiajam, nestumdė jo, o tik gynėsi.    

Grūmėsi su brakonieriumi
 
Nukentėjusysis A. T., dirbantis Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje vyresniuoju specialistu, parodė, kad tądien su bendradarbiu M. B. nuvyko į Paičių mišką, kur buvo anksčiau nustatytas brakonieriavimo atvejis. Ten pastebėjo einantį S. P., kuris apsižvalgęs spendė spąstus kailiniams žvėreliams gaudyti, nors tai yra draudžiama. Jis nuo minėto asmens buvo apie 20 metrų atstumu ir tai gerai matė. „Vilkėdamas tarnybine uniforma prisistačiau S. P. Tuomet šis pradėjo šaukti, kad vėl kabinėjamės“, - dėstė pareigūnas, kuris tuomet S. P. nurodė stovėti, o atėmęs iš šio kirvį numetė, kad nesužalotų. Pasak specialisto, minėtas asmuo nevykdė jo reikalavimo ir ėjo tolyn nuo tos vietos.

Netrukus S. P. pradėjo drausmintoją stumti rankomis į krūtinę. Tai darė įsikabinęs į uniformą. Mėgino įsikibti ir į kelnes. „Panaudojant savigynos veiksmus, norėdamas sulaikyti jį, pargrioviau ant žemės. Grumtynių su kaltinamuoju metu buvo nuplėšta jo kelnių kišenė. S. P. sakė „durniukas, asiliukas, aš jus pasodinsiu“, kad kažkoks draugas suras. Keikėsi necenzūriniais žodžiais“, - teisėjai dėstė nukentėjusysis, kuris dėl šio įvykio skambino į policijos budinčiąją dalį bei kolegai M. B. Dėl brakonieriavimo S. P. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas.
 
Pagavo stirnos patiną ir barsuką
 
Liudytojas M. B., dirbantis Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje vyresniuoju tyrėju, patvirtino, kad įvykio dieną jis su kolega A. T. buvo Paičių miške, kur ieškojo kilpų. Be to, minėtas asmuo parodė, kad vaikščiojant pamiške išgirdo triukšmą. Jam paskambino A. T. ir pranešė, kad S. P. stato spąstus ir bando pasišalinti. Atėjęs į vietą matė kaip S. P. stūmė A. T., garsiai šaukė „aš nekaltas“, „geruoju nesibaigs“, kad jį pagaus, sumuš. Pasak liudytojo, įvykio vietoje buvo pastatyti metaliniai spąstai žvėrims medžioti. Buvo numestas kirvis, o A. T. buvo nuplėšta tarnybinės uniformos kelnių kišenė.
 
Akistatos su įtariamuoju S. P. metu nukentėjusysis A. T. patvirtino, kad minėtas įtariamasis įvykio dieną neteisėtai statė spąstus žvėrims gaudyti, nepakluso jo reikalavimui nepasišalinti iš įvykio vietos, stūmė jį nuo savęs, priešinosi įsikibęs į rūbus, grūmėsi, išvadino „durniuku, asilu“ grasino, kad susidoros su juo draugai ir jis pats.
 
Įvykio dieną S. P. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad minėtas asmuo tądien Paičių miške neteisėtai medžiojo pastatydamas 5 metalinius spąstus, neatitinkančius selektyvaus gaudymo principo, tuo pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles. Be to, minėtam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl neteisėto medžiojimo draudžiamu būdu Paičių miške  naudojant 2 vienetus plieninių kilpų ir 2 vienetus neselektyvinių spąstų, neteisėtai sugaunant stirnos patiną ir barsuką, tuo pažeidžiant Medžioklės Lietuvos Respublikoje teritorijoje taisykles.
 
Padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas
 
Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus, nurodyta, kad vyresnysis specialistas skiria administracines nuobaudas ir kitas administracinio poveikio priemones, registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius pažeidimus. Nurodyta, kad minėtas specialistas renka duomenis apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių gaudymą, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar naikinimą, tam, kad informacija būtų pateikta Aplinkos ministerijai.
 
Iš teismo medicinos specialisto išvados matyti, kad S. P. konstatuota poodinė kraujosruva kairėje rankoje, odos įdrėskimas kairėje plaštakoje. Sužalojimai padaryti kietų, bukų, turinčių ribotą paviršių ir bukabriaunių daiktų poveikyje. Galimai užduotyje nurodytu ir nustatytu laiku, t.y. šių metų vasario 25-ąją, apie 15 valandų 30 minučių. Sužalojimai padaryti ne mažiau dviejų trauminių kontaktinių smūginių bei dinaminių poveikių metu, galimai vienas po kito. S. P. buvo padarytas nežymus  sveikatos sutrikdymas.   

Kaltės nepripažino
 
Kaltinamasis S. P. neprisipažintas padaręs nusikaltimą, teigė, kad jis įvykio dieną neatliko jokių neteisėtų veiksmų Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto A. T. atžvilgiu. Tačiau jo parodymus paneigia minėto nukentėjusiojo bei liudytojo M. B., buvusio nedideliu atstumu nuo įvykio vietos, parodymai. Netikėti minėtų asmenų parodymais nėra pagrindo. Jų parodymai iš esmės tarpusavyje neprieštaringi. Analogiškai įvykio aplinkybes jie paaiškino ir ikiteisminio tyrimo metu apklausiami tyrėjo, ir parodymų patikrinimo vietoje bei akistatos su S. P. metu. Jų parodymai nuoseklūs. Be to, nukentėjusiojo A. T. parodymus, kad jis grūmėsi su kaltinamuoju S. P. siekiant sulaikyti jį bei šis aktyviais veiksmais priešinosi sulaikomas patvirtina teismo medicinos specialisto išvada. Joje nurodyta, kad ant S. P. kūno rasti sužalojimai bei minėto nukentėjusiojo suplėšytos kelnės.

Nusikaltimo įvykio faktą patvirtina ir pradėta administracinė teisena minėto kaltinamojo atžvilgiu dėl neteisėto medžiojimo spąstais. Kaltinamojo aiškinimas, kad jį sužalojo nukentėjusysis A. T., tyčia, be jokios priežasties suduodamas smūgius, neįtikinamas ir vertintinas kaip jo siekimas išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad minėtas nukentėjusysis įvykio metu panaudojo fizinę prievartą kaltinamojo atžvilgiu tik siekdamas įvykdyti savo tarnybines pareigas, t.y. sulaikyti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį.
 
Teks mokėti baudą
 
S. P. kaltė  įrodyta. Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad S. P. grasino panaudoti fizinį smurtą ir panaudojo fizinį smurtą, t.y. stumdė, grūmėsi, tampė už uniformos, suplėšė kelnes, taip pasipriešino savo įgaliojimus vykdžiusiam valstybės tarnautojui siekiant minėtą asmenį sulaikyti už administracinį pažeidimą.

Kaltinamojo S. P. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
 
Teisėja, skirdama bausmę minėtam kaltinamajam, atsižvelgė į jo padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą, rūšį, motyvus, tikslus, kaltinamojo asmenybę. Gardamo seniūnijos gyventojas padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, neteistas, Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūno charakterizuojamas kaip darbštus, žingeidus, komunikabilus asmuo, baustas administracine tvarka, jam nustatytas 40 procentų darbingumo lygis. Dėl to, kad S. P. yra neįgalus, jam neskirtina sankcijoje numatyta viešųjų darbų bausmė. Teismas teigė, kad S. P. bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus minėtam asmeniui baudą, neviršijančią šios bausmės rūšies vidurkio už nesunkius nusikaltimus.
 
S. P. į bausmės laiką įskaitytinas jo laikinąjame sulaikyme nuo šių metų vasario 25 iki vasario 26 dienos išbūtas laikas, prilyginant vieną sulaikymo dieną dviejų MGL dydžio (260 litų) baudai.
 
S. P. teisėja paskyrė 20 MGL dydžio (2600 Lt) baudą, sumokant ją nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos per aštuonis mėnesius.
 
Nuteistajam nesumokėjus baudos per nurodytą laiką į nurodytą sąskaitą ir nepateikus Šilutės rajono apylinkės teismo raštinei tai patvirtinančių banko kvitų, bauda bus išieškota priverstinai.
 
S. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.
 
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar norėtumėte čiuožyklos miesto centre?