Kumščio galios aklumas: susiginčijęs pirmas smogs, po to – apgailestaus...

2018-04-19, Romualdas Danielius MAŽUTIS

21-erių M. Z., suirzęs dėl kokios nors namiškių pastabos, reaguodavo automatiškai: pirma šokdavo muštis, po to – gailėtis dėl savo elgesio. Jis du kartus apkūlė tėvą, net į ranką įkando, o  kartą smogė kumščiu į galvą 79-erių močiutei. Nukentėjusieji jam atleido, civilinio ieškinio nereiškė. Juk savas – sūnus, anūkas, gal nebepaslys.

Išklibę moralės varžtai

Smurtas artimoje aplinkoje – teisininkų išsireiškimas. Sausas, beširdis. Teisėjai vos ne kasdien sveria įvairų negatyvą. Jų stalai apkrauti bylomis: administracinėmis, civilinėmis, baudžiamosiomis. Tik spėk nagrinėti. Netrūksta bylų ir apie smurtautojus šeimose. Yra kaip yra. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjai šiemet iki balandžio 10 dienos išnagrinėjo 24 baudžiamąsias bylas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (LR BK 140 str.). Daug. Juk ne visi smurto atvejai namuose išaiškėja. Kai kam gėda skųstis, kai kas tebemano, kad gauti į nosį susiginčijus – nedidelis daiktas, beveik normalu. Jei visi būtume kultūringi, išsilavinę, panašūs nutikimai taptų retomis išimtimis, o tokių istorijų vertinimai vienareikšmiškai neigiami. Deja, kol kas tai svajonė. Gal ir neįgyvendinama. Šiandien akcentuojamos tik tėvų ir mokytojų pareigos vaikams, o šiems – jų nepažeidžiamos teisės. Kaip rašo „Vakaro žiniose“ (Nr. 65, IV.5.)

„Idėjos Lietuvai” ambasadorė, naujienų agentūros ELTA direktorė Gitana Markovičienė, vaiko teises gina net 14 institucijų. Ar ne čia slypi dalis šaknų, kad vėliau nepilnametystės rūbą išaugę kavalieraičiai, panelės  neretai tėvų patarimą, pastabą, priima tarsi įžeidimą, reaguoja neadekvačiai. Neduok dieve, tėvui ar mokytojui paauglį pabarti ne akis į akį, o kam nors girdint. Gali pranešti vaiko teisių apsaugos tarnybai ar policijai. Antra vertus, ne kiekvienas auklėtinis nunarina akis prieš mokytoją ar tėvą, jausdamasis kaltas. Pasitaiko ir atvirkščiai. Jaunesnių pagarba vyresniems mažai beskatinama. Todėl nebestebina, kad jaunuolis kartais gali nebesusivaldyti ir žodinį konfliktą spręsti naudodamas jėgą. Agresiją, žinoma, žadina išgertas alkoholis ir į sendaikčių turgų metamas žodis MORALĖ. Kai pastaroji išnyks, beliks tik peštis...

Supyko pavadintas narkomanu

M. Z. išsilavinimas profesinis, jis nedirba, nevedęs. Pirmą kartą kibo tėvui į atlapus 2016 metais, rugsėjo 29-osios vakare, apie 22 valandą. Vaikinas supyko, kai į jo kambarį įėjęs tėvas nutraukė nuo jo antklodę ir papriekaištavo, jog yra narkomanas, uostąs benziną. Iš lovos atsikėlęs sūnus išstūmė tėvą iš kambario. Pastarasis virtuvėje pargriuvo ant grindų. To sūnui neužteko, pargriuvusiai aukai trenkė kumščiu į veidą sumušdamas lūpą. Susivaidijusius puolė skirti močiutė, tačiau neįstengė. Tuomet išbėgo skambinti policijai.  Tėvas ir sūnus susitaikė, bet pastarasis buvo nubaustas baudžiamuoju įsakymu. Baudžiamoji byla išnagrinėta tuomet dar Šilutės rajono apylinkės teisme 2016 metais, gruodžio 9 dieną. Anksčiau neteistas, į priklausomybės ligų kabineto apskaitą neįrašytas M. Z. pelnė 6 mėnesius viešųjų darbų, buvo įpareigotas kas mėnesį neatlygintinai dirbti po 30 valandų visuomenės labui. Iš kaltinamojo priteista atlyginti Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiojo gydymą 18,92 euro. Beje, vėliau viešųjų darbų bausmė buvo pakeista į 22 parų areštą. 2017 metais, rugsėjo pabaigoje M. Z. paleistas iš pataisos namų, kaip atlikęs bausmę.

Įkando tėvui į ranką, apkumščiavo, spyrė į šoną

Pernai, gegužės 6-osios naktį, apie 1 valandą, M. Z. tėvas, būdamas virtuvėje, bandė varyti lauk kelias dienas namuose gyvenusį sūnaus draugą. Tarp tėvo ir sūnaus kilęs ginčas baigėsi smurtu. Nukentėjo tėvas. Pastarasis parodė, kad sūnus puolęs į tarpą ir abu pargriuvę. Tuomet sūnus du kartus įkando į dešinę ranką, sudavė 10 smūgių kumščiu į galvą, vieną kartą spyrė į kairįjį šoną. Nukentėjusysis patyrė nežymų sveikatos sutrikdymą. O sūnus sakė, kad girtas tėvas priekaištavo, kam jis parsivedė draugą, puolęs jį, parvertęs ant grindų. Prisipažino įkandęs tėvui į ranką, mušęs kumščiu lyg į galvą, spyręs. Dėl to labai gailisi, su tėvu susitaikė. Šią bylą 2017 metais, gruodžio 1 dieną išnagrinėjo Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė. M. Z. pripažintas kaltu pagal LR BK 140 str. 2 dalį (smurtavo prieš šeimos narį). Už tai numatyta visa bausmių puokštė: viešieji darbai, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. Galutinė skirta bausmė – laisvės apribojimas aštuoniems mėnesiams, įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, visą bausmės laiką dirbti arba registruotis Darbo biržoje ir per penkis mėnesius neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Patenkintas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys dėl 49,87 euro turtinės žalos atlyginimo.

Sumušė senolę

Šiemet, kovo 27 dieną, M. Z. paskelbta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjos Virginos Pankauskienės skirta bausmė. Šį kartą jis, būdamas neblaivus, pakėlė ranką prieš 79-erių močiutę. Tai atsitiko pernai, gruodžio 27 dieną, apie 20 valandą. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji parodė, kad namuose, virtuvėje susiginčijo su anūku, kuris kumščiu trenkė jai į galvą. Dėl to patyrė fizinį skausmą. Teko kreiptis į medikus. Senolė civilinio ieškinio nepareiškė. M. Z. kaltės neneigė, prisipažino pastūmęs močiutę ir sudavęs vieną smūgį kumščiu į veidą. Gailėjosi taip pasielgęs, atsiprašė nukentėjusiosios.  Deja, emocijų nevaldantis, trečią kartą už panašų elgesį teisiamas M. Z. reikiamų išvadų, matyt, nebuvo padaręs, nepasimokęs iš ankstesnių teistumų. Suirzus pirma smogti, po to – apgailestauti, ar negana tų nusikalstamų veikų pasikartojimų?! Laikas rimtai kabintis  į gyvenimą, dirbti. Vėl pelnęs laisvės apribojimo bausmę vieneriems metams ir šešiems mėnesiams M. Z. vargu ar liktų laisvėje, jei nusikalstų ketvirtą kartą. Dabar dar turi šansą atlikti visus teismo įpareigojimus ir dorai gyventi, atsiriboti nuo noro smurtu spręsti iškilusius nesutarimus.                


Straipsnio komentarai

As2018-04-20
Tevas ne auka,jis pats kaltas del savo sunaus netikusio gyvenimo.Jis PATS parode toki pavyzdi.Tevas skriaude ir sunaus mama. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Ooo2018-04-19
Kaip issiauklejo taip ir turi. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tai aisku2018-04-19
Juk savas,kentekit toliau. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip manote, ar bus antroji viruso banga ir vėl įvestas karantinas?