Gamtamokslinio ugdymo klausimai buvo aptarti konferencijoje

2018-04-30, Kęstutis JOČYS
Konferencijos svečiai ir dalyviai.
Konferencijos svečiai ir dalyviai.

Dvi praėjusio savaitgalio dienas Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyko XXIV nacionalinė mokslinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje – 2018“, kurios iniciatorius – mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“ (Šiauliai).

Konferencijos atidaryme – dėmesys Šilutės kraštui

Besirenkantys į salę turėjo galimybę susipažinti su stenduose publikuota vaizdine - pažintine medžiaga bendru pavadinimu „Aš – gamtos vaikas“. Vaikai ir pradėjo šį renginį: pasipuošę tautiniais kostiumais mokyklos etnografinis ansamblis „Bruknelė“ šišioniškių tarme pasveikino konferencijos dalyvius atlikdami nuotaikingą dainą ir šokį. Įžanginį žodį tarė mokyklos direktorius Audrius Astasevičius supažindindamas svečius su mokyklos veikla, pasidžiaugdamas neseniai baigtais renovacijos darbais, aktyvia mokinių popamokine veikla tiek pačioje mokykloje, tiek Šilutės mieste. Jis taip pat akcentavo, kad norint pasiekti dar geresnių mokymo rezultatų, reikia nuolatos atnaujinti materialinę bazę, ypač pasenusius kompiuterius bei įrengimus laboratoriniams darbams. „Mūsų pagrindinis tikslas – mokymo kokybės gerinimas, pagalba mokiniui. Dirbame, stengiamės. Generuokite idėjas, o mes jas bandysime realizuoti praktikoje“, - sakė direktorius.

Svečius pasveikinęs Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Bekeris priminė, kad pamario kraštas yra pirmiausia unikalus tuo, kad čia labiausiai išsaugota gamta, kad čia Nemunu suplaukia daugelio Lietuvos upių vandenys, jie dar atiteka ir iš aukštupio Baltarusijoje. Todėl per potvynius Nemunas nebespėja viso vandens nuplukdyti į marias ir jis išsilieja į pievas. Todėl šiam kraštui ypatingai svarbi gerai veikianti polderių sistema. „O liaudiškai sakant, tai mes gyvename bliūduose, bet ieškome išeičių. Pavyzdžiui, jau tikriausiai išsipildys daugiau kaip 20 metų puoselėta svajonė pastatyti estakadą, - sakė A. Bekeris. - Dar vienas projektas – susisiekimas tarp Nidos ir Ventės rago Kuršių mariomis specialiai pažymėtu farvateriu“. Tai turėtų pagyvinti turistų srautus, ypač iš Nidos pusės. Anot mero pavaduotojo, paukščių žiedavimo stoties populiarumą įrodo ir toks faktas, kad net JAV ambasadorė Lietuvoje be jokių oficialumų buvo atvažiavusi pažiūrėti į migruojančius sparnuočius.

Sveikinimo žodį pasakė ir Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė. Šiaulių universiteto profesorius, konfrerencijos pirmininkas Vincentas Lamanauskas įteikė padėkas Šilutės savivaldybei ir M. Jankaus pagrindinei mokyklai už organizacinį darbą ir paramą. Jis akcentavo, kad šių konferencijų ypatumas – nuolatinis judėjimas, kadangi kasmet jos vyksta vis kitoje vietoje, ir taip jau nuo 1995 metų.

Vyko intensyvus ir dalykinis darbas

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė lektoriai iš Edukologijos, Šiaulių universitetų, įvairių Lietuvos gimnazijų, progimnazijų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Gerąja savo darbų ir veiklos patirtimi pasidalino svečiai iš Rygos (Latvija), Sankt Peterburgo ir Maskvos (Rusija). Pirmąją konferencijos dieną vyko ir plenariniai posėdžiai, ir darbas sekcijose, kur buvo nagrinėjamos gamtamokslinio ugdymo problemos ikimokyklinėse įstaigose, pradinėse mokyklose bei gimnazijose ir aukštosiose mokyklose.

Po teorinių pranešimų konferencijos dalyviams šeimininkai pasiūlė edukacinę – kultūrinę programą, kurioje buvo ir išvyka laivu Nemunu į Kuršių marias. Antroji darbo diena buvo skirta seminarams ir rezultatų apibendrinimui.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!