Opozicijos lyderis E. Kuturys: „Vadovaujasi principu - kare tinkamos visos priemonės“

2018-04-29, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
„Artėjant rinkimams, norėčiau palinkėti garbingos ir orios politinės kovos“, - kalbėjo politikas E. Kuturys. L.Jagintavičienės nuotr.
„Artėjant rinkimams, norėčiau palinkėti garbingos ir orios politinės kovos“, - kalbėjo politikas E. Kuturys. L.Jagintavičienės nuotr.

Kovo 13-osios „Šilokarčemos“ numeryje publikavome straipsnį „Pagėgiuose prasideda priešrinkiminis karas?“. Rašėme apie tai, kad buvęs Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas, pagėgiškis Kęstas Komskis kreipėsi į Vyriausiąją tarnybos etikos komisiją (toliau VTEK). Politikas norėjo išsiaiškinti, ar Pagėgių savivaldybės tarybos narys Edgaras Kuturys nesumaišė viešųjų ir privačių interesų. Pastarasis, nieko nelaukdamas, pats kreipėsi į Vyriausybės atstovo Tauragės apskrities tarnybą, kad būtų išaiškinta – sumaišė viešuosius ir privačius interesus ar ne?

Politikas stebėjosi

„2006 metų Pagėgių savivaldybės taryba leido savo įmonei „Pagėgių komunalinis ūkis“  dalyvauti steigiant  UAB „Pagėgių savivaldybės ūkis“, kurios savivaldybės  įmonės dalį sudaro 34 proc. akcijų. Tais pačiais metais įmonė buvo įsteigta ir į jos valdybą  delegavo E. Kuturį. Prieš 7 m. jis buvo išrinktas į Pagėgių savivaldybės tarybą. Bet iš valdybos neatsistatydino. „Prašome  paaiškinti, ar nepažeidė privačių interesų būdamas tarybos nariu ir dalyvaudamas įmonės valdyme“, -  kreipimęsi į VTEK rašė  K. Komskis.

Tuomet pats E. Kuturys stebėjosi: „Kažkaip įdomu, iš kur paprastas pilietis kaip K. Komskis (pašalintas iš partijos sąrašo „Tvarka ir teisingumas" už balsų pirkimą praeituose Seimo rinkimuose) žino tokią informaciją? Ar tik ne specialiai tiek metų būdami valdžioje „tvarkiečiai“ laiko sprendimus, kurie seniai turėtų būti pripažinti negaliojančiais, kadangi aš jau nebedirbu Pagėgių savivaldybės administracijoje 7 metus, siekiant sukompromituoti mane? Turbūt ne atsitiktinai. Taigi, mano pastovus darbas, siekiant parodyti kaip valdžia tvarkosi Pagėgiuose, duoda jau rezultatus. Matomai buvęs meras ir Seimo narys vėl brausis į valdžią? Tik graudu ir gaila, kad neišmanydami jie bando pūsti burbulą. Aš niekada nepučiu, o pateikiu arba atsakau pateikdamas faktus. Kiek žinau, toks sprendimas gal ir buvo, kad mane, pabrėžiu, kaip Juridinės tarnybos vedėją 2006 metais įgaliojo Pagėgių savivaldybės taryba į UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ valdybą. Tačiau man 2011 metais, tapus Pagėgių savivaldybės tarybos nariu ir pasirinkus darbą taryboje, kadangi prie tokio valdymo aš jau negalėjau dirbti administracijoje, pagal įstatymą privalėjau išeiti iš darbo, kadangi nesuderinamos pareigos. Todėl nebedirbant administracijoje, turėjo būti panaikintas sprendimas, įgaliojantis mane į minėtos įmonės valdybą. Pabrėžiu, kad nebuvau įtrauktas į tos įmonės valdybą ir nė karto nebuvo posėdžio ar šaukimo dalyvauti“, - aiškino opozicijos lyderis. Jis pateikė ir VĮ „Registrų centras“ išrašą, kuriame aiškiai matosi, kad toje bendrovėje nėra sudaryta valdyba, o yra tik vienasmenis valdymo organas – direktorius“.

Išnyko faktinės aplinkybės

Netrukus Pagėgių savivaldybės tarybos narys pats kreipėsi į Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybą ir paprašė išaiškinti, ar padarė kokį nors pažeidimą. Balandžio mėnesio viduryje sulaukė atsakymo, kad UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ įstatuose nurodyta, kad kolegialus bendrovės valdymo organas yra bendrovės valdyba. Tačiau, kaip informavo bendrovės direktorė ir kaip nurodė skunde pats E. Kuturys, valdyba sudaryta nebuvo, o įmonei vadovauja vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės vadovas.  Pagėgių savivaldybė nėra nei UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ steigėja,  nei akcininkė. „Kadangi, UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ kolegialus valdymo organas, valdyba sudaryta nebuvo, todėl išnyko faktinės aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas. Jis jokių teisinių pasekmių nesukėlė ir jo naikinti nebūtina“, - informavo Vyriausybės atstovė Irena Ričkuvienė.

„Panašu, jog buvęs Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis vadovaujasi principu - „kare tinkamos visos priemonės“. Galbūt, tinkamos visos, tačiau, manau, jog kokios bebūtų – jos, visų pirma, turėtų būti garbingos. Beprasidedančiame politiniame priešrinkiminiame kare pono Kęsto Komskio veiksmai, deja, nėra nei garbingi, nei pagrįsti. Manau, kad jis teikė skundą Vyriausiajai tarnybinei etikos komisijai jau žinodamas, kad mano pažeidimų nėra, tačiau kai nėra už ko užsikabinti, kai nėra pagrįstų faktų kuo mane apkaltinti, tenka remtis ir nepatikrintais faktais, šmeižtu, gandais ar kitais tokio pobūdžio „ginklais“, juodinančiais mano reputaciją. Deja, ponui K. Komskiui reikės labiau pasistengti, norint mane paversti „blogiečiu“. O aš savo ruožtu, artėjant rinkimams, norėčiau palinkėti garbingos ir orios politinės kovos“, - kalbėjo politikas E. Kuturys.

Tiesa, buvusio LR Seimo pirmininko pavaduotojo K. Komskio skundo VTEK nenagrinėjo. Pavesta tą padaryti Pagėgių savivaldybės Etikos komisijai. Ši minėtą klausimą nagrinės šių metų balandžio 25-ąją.


Straipsnio komentarai

xxx2018-07-02
Mentu kai dirbo prisisiko iki ausu kysininkas. :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
laikas2018-05-05
juodus darbus pakeisti kaminų valymu...liaudžiai atsibodo... Komentaras patinka Komentaras nepatinka