Pagėgių krašto gyventojai kviečiami nepasiduoti apgaudinėjimui, „papirkinėjimui“

2018-06-03, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis įsitikinęs – Pagėgių „tvarkiečiai“ skleidžia melagingą informaciją.
Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis įsitikinęs – Pagėgių „tvarkiečiai“ skleidžia melagingą informaciją.

Praėjusiame „Šilokarčemos“ numeryje publikavome partijos „Tvarka ir Teisingumas“ Pagėgių skyriaus informaciją „Pagėgiuose: meras ir opozicija prieš lengvatas bendruomenėms“. „Nepaisant visų žemų politinių ambicijų, noriu paaiškinti, kad šio sprendimo priėmimas reikalauja išsamaus juridinio ir finansinio paaiškinimo, neužtenka vien tik pasakymų: „Mes manome...“, „Mes siūlome...“, - teigė Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. Pagėgių savivaldybės tarybos opozicijos lyderis Edgaras Kuturys mano, kad  valdantieji nori suklaidinti visuomenę ir nepelnytai pasigirti, kad jie už kažkokias „lengvatas", nors tarybos projektas parengtas pažeidžiant tarybos veiklos reglamentą.

Sukėlė daug diskusijų

Gegužės 22 dieną Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyko Pagėgių savivaldybės 5-ojo šaukimo tarybos 40-asis posėdis. Pagėgių „tvarkiečių“ pranešime spaudai rašoma, kad daugiausia aistrų sukėlė valdančiosios daugumos, partijos „Tvarka ir Teisingumas“ narių pasiūlymas, kad Pagėgių savivaldybėje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms būtų taikoma 50 proc. nuolaida naudojantis Pagėgių krašto turizmo informacijos centro teikiama paslauga - „Pažintinės, poilsinės kelionės Nemuno upe laivu“.  Tuomet, atėjus laikui balsuoti, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis pakilo iš savo kėdės, išsitraukė kortelę ir paliko posėdžių salę. Tą patį padarė ir opozicija. Salėje likę valdančiosios daugumos tarybos nariai neturėjo galimybių atlikti balsavimo, kadangi nebebuvo kvorumo. Kalbant apie mobilios scenos nuomos paslaugą, kurią teikia Pagėgių savivaldybės kultūros centras, buvo siūlomos lengvatos Pagėgių savivaldybėje veikiančioms bendruomenėms, tačiau klausimo svarstymas atidėtas kitam posėdžiui.

Be nesutarimų neapsieita ir deleguojant atstovus į vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą. Paruoštas sprendimo projektas su jau numatytais deleguoti asmenimis netenkino nei mero, nei opozicijos, tad prasidėjo diskusija. Sprendimas privalėjo būti priimtas neatidėliotinai, kitu atveju, būtų kilusi grėsmė pavėluoti projektų dalyvavime. Valdantieji sutiko su siūlymais koreguoti kandidatų sąrašą pakeičiant du iš trijų deleguojamų asmenų.

Aiškiai iliustruoja politinius užmojus

„Noriu paneigti melagingai skleidžiamą informaciją apie š. m. gegužės 22 d. Tarybos posėdį, kurią paskelbė partijos „Tvarka ir Teisingumas“ Pagėgių skyrius.  Publikacijoje „Pagėgiuose: meras ir opozicija prieš lengvatas bendruomenėms“ pateikta informacija yra žemo ir pigaus politinio pobūdžio, kai bandoma manipuliuoti Savivaldybės turtu, bendruomenių vardu, kuomet išskiriami žmonių socialiniai sluoksniai, kai paminami politikų elgesio principai ir politinės ambicijos keliamos aukščiau įstatymo“, - teigė meras. Pasak jo, sprendimas, kuriuo buvo bandoma nustatyti teikiamų atlygintinų paslaugų kainas VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos centras, labai aiškiai iliustruoja partijos „Tvarka ir teisingumas“ Pagėgių skyriaus politinius užmojus, nes net posėdžio metu nebuvo bandoma slėpti, kad tokiu būdu jau prasidėjo politinė kampanija.

„Tačiau, nepaisant visų žemų politinių ambicijų, noriu paaiškinti, kad šio sprendimo priėmimas reikalauja išsamaus juridinio ir finansinio paaiškinimo, neužtenka vien tik pasakymų: „Mes manome...“, „Mes siūlome...“. Esminis klausimas yra įstaigos VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos centras finansai, kaip bus užtikrinamas finansinis įstaigos pajėgumas, kai pagrindinis įstaigos finansavimo šaltinis - laimėta programa? Kadangi posėdyje dėl ligos nedalyvavo šios įstaigos direktorė, tai į šiuos klausimus atsakyti iš esmės ir nebuvo kam“, - tęsė V. Komskis. Anot jo, kitas klausimas, kuriuo vėl buvo bandoma su Savivaldybės turtu elgtis kaip su asmeniniu, mobiliosios scenos su priekaba nuoma. „Manau, kad neetiška šį klausimą dar kartą eskaluoti vien jau todėl, kad pats Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuris tuo metu ėjo direktoriaus pareigas, paprašė tarybos narių atidėti šį klausimą, nes sprendimo projektas buvo netinkamai paruoštas. Posėdžio metu Vyriausybės atstovė aiškiai išsakė nuomonę, kad jeigu taryba priims šį sprendimą, jis bus apskųstas. Tačiau ir čia politiniai motyvai, ir pažadai ėmė viršų prieš įstatymo teisę. Galiausiai, nemažai diskusijų sukėlęs klausimas dėl atstovų delegavimo į Vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą, atstovauti valdžios sektorių. Esminiai nesutarimai kilo, nes nenorėta, kad šiame valdymo organe būtų paskirti politiškai nepatogūs asmenys. Į kompromisą ir politinę diskusiją eita, tik todėl, kad nepriėmus šio sprendimo projekto, būtų įsigaliojęs mero potvarkis, kuriame meras savo nuožiūra būtų paskyręs deleguojamus asmenis“, - baigė pokalbį meras.

Padidino komunalinius mokesčius

Savo  nuomonę išsakė ir Pagėgių savivaldybės tarybos opozicijos lyderis Edgaras Kuturys. „Manau, kad valdantieji nori suklaidinti visuomenę ir nepelnytai pasigirti, kad jie už kažkokias „lengvatas", nors Tarybos projektas parengtas pažeidžiant tarybos veiklos reglamentą. Tarybos posėdžiui buvo parengtas sprendimo projektas, kuriuo norėta padidinti VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos centro teikiamų laivo paslaugų kainas gyventojams ir kitiems asmenims, tačiau norėta padaryti išimtį ir sumažinti  50 proc. laivo paslaugos kainą bendruomenėms. Pasidomėjus telefonu įstaigos vadovo, paaiškėjo, kad sprendimas su direktore nederintas, kompensacija iš Savivaldybės biudžeto minėtai įstaigai nenumatyta ir su finansų skyriumi niekas nederinta. Jei valdantieji norėjo pasigirti, kad jie už bendruomenes, tai sakyčiau, kad tokiu atveju reikėtų taikyti nuolaidą visiems Pagėgių savivaldybės gyventojams ir įstaigoms, kuo blogesnis žmogus gyvenantis Pagėgių krašte ir nepriklausantis bendruomenei ar mokytojas, dirbantis mokykloje ir taip pat nepriklausantis jai? Tai, manau, sprendimas visų pirma pažeidžiantis lygias teises. Mano nuomone, kad šiame sprendime mintis buvo visai kita. Turbūt visi žino, kad jau kitų metų pradžioje įvyks Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai, todėl valdantieji sugalvojo, kaip netiesioginiu būdu pamaloninti rinkėją ignoruojant Pagėgių savivaldybės gyventojus, nepriklausančius bendruomenėms. Kodėl norima paremti tokiu būdu - būtent plaukti pigiau, kodėl negalima joms skirti pinigų ir jos pačios nuspręstų, ką su jais padaryti, gal norės  lėktuvu skristi ar vykti į ekskursiją pasisemti demokratijos į kitus regionus ir t. t.. Todėl valdančiųjų nurodinėjimas, ką veikti bendruomenėms egzistuoja beveik visose srityse, kas ir patvirtina jų keistą sumanymą šiuo sprendimu“, - dėstė tarybos narys.

Pasak jo, valdantieji selektyviai atsirenka ką skelbti, ko ne. „Kodėl jie nededa į laikraštį ar į savo skyriaus išleistą leidinį informacijos, apie tai, kad  jie padidino šildymo kainas bendruomenėms ir visiems žmonėms, kodėl pakilo komunalinių atliekų šalinimo kaina, vandens kaina ir t. t.  Prieš tokius sprendimus opozicija buvo prieš. Noriu tik paprašyti Pagėgių krašto gyventojų, nepasiduoti apgaudinėjimui, „papirkinėjimui" nereikšmingais dalykais ir atsiminti, kad nieko nemokamai nebūna, tiesiogine ar netiesiogine prasme. Atsiminkite, kad gal ir nieko būtų paplaukioti pigiau, tačiau nepamirškite, jog  padidėję komunaliniai mokesčiai iš jūsų jau atėmė žymiai daugiau“, - įsitikinęs E. Kuturys.

 


Straipsnio komentarai

Žinantis2018-06-14
Dalija nepavargai komentuoti viena? Geriau faktus pateik kaip jis, o ne lyrinius pletkus rašyk. Sugriovė Kuturys pačios užsidėtą angelo aureolę, tai dabar niršti už teisybę. Po faktų persivertei kažkaip tai.... Paskaityk savo komentarus ir suprasi kas per žmogus tu, taigi jis tik faktus parodė, purvo nepylė, nors Einikio darbai žemėtvarkoje ar abiejų darbai kolūkyje visiems žinomi... ? Manau bijai, kad Kuturys daugiau neparodytų kiek gavote iš savivaldybės pinigų? Panika, baimė, purvas ir t.t. Suprantama, kad nenorima jog pasikeistų JUMS abiems dirbantiems savivaldybėje ir gaunantiems išmokas, valdžia. Kerštas prie nieko neveda, bet turbūt ne tau suprasti. Tokie dalykai tavęs nenuplaus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
faktas, kad gudrus2018-06-07
IŠ POLICIJOS GUDRIAI SVEIKĄ KAILĮ IŠNEŠĖ -Į PENSIJĄ. PAGĖGIŲ SAV. KAVĄ GĖRĖ TIK SU AUKŠČIAUSIA VALDŽIA, KAI TIE NUSODINO -pradėjo ,,atsidėkot". įšoko į Uspaskicho partiją - ten ,,sutvarkė"-pašalino lyderę Jeleną, partijai praradus reitingus, ją metė ir atsirado Masiulio partijoj. Aš manau visi veiksmai veda kad dabar į Pagėgių merus, o 2020 į seimą - pas Kurlianskį Komentaras patinka Komentaras nepatinka
darau išvadą2018-06-07
kuturiukas taip mulkina tuos pagėgiškius, kad net juokas ima. Taip jau dėsto, kad komskiai iš mokesčių mokėtojų pinigų viską, kas Pagėgiuose yra, padarė, o Edgariukas iš savų darys. Nejuokina tegu - tai Pažadai Mulkiams. Ir aplamai, kas su juo susidūrė, tai savanaudis, baisus, gudrus-klastingas žmogus Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Olia2018-06-06
O aš maniau, jog Šilutėje įdomu gyventi... Nėra ką lyginti su Pagėgių intrigomis Komentaras patinka Komentaras nepatinka
fėja2018-06-06
ale kuturiau, ko tu nerimsti. Dediesi šventuoju ir gelbėtoju. Žmonės, netikėkite netikrais pranašais. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2018-06-05
Taigi Pagėgius gražina ne už savo, o už mokesčių mokėtojų pinigus. Savivaldybės paimtas paskolas grąžinsime mes, o ne Komiškai. Jie savo dalį jau "isisavino". Dabar skuba mokslo metams nepasibaigus gimnazija "pagražinti", kad dar suspėtų "įsisavinti". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
a2018-06-05
ko jums tas meras neitinka? paziurekit kaip viska sutvarke graziai. mazas miestelis o toks grazus. leiskit jam dirbti netrukde. pavydi jam todel visi ir loja o virginijus geros sirdes zmogus yra Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Bet kas2018-06-04
Versti is kedes toki mera . Nieko gero jis nepadare tiems pagegiams ,o kad kaska padare tai is musu moketoju pinigu.Laikas bandyti isrinkti nauja mera . O jai istorija kartosis , tai galesim pagegiuosia cukrinius runkelius sodinti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Stase2018-06-04
Prasideda politine polkutė ir pilstomas pamazgų vienas ant kito,bet nepaisant nieko Kkomskiai Pagėgiųs iš grąžino ,smagu užsukti į jaunystės miestelį. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Matas2018-06-04
rimtai??? dar kažkas už tą komskyną? Pagėgių kraštui reikia išsivalyti o Edgaras šaunuolis jog nebijo stoti prieš prieš nusistovėjusią valdžią!!!!!!!!!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Bugis2018-06-04
Jeigu tektų rinktis iš visų tų komskių, tai rinkčiausi V.Komskį. Skant, mažiausią blogybę. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Aš tai2018-06-04
aš tai tik už Virgį. Šaunus žmogus, gaila jog tiek spaudimo gauna Komentaras patinka Komentaras nepatinka
,,Noriu tik paprašyti Pagėgių krašto gyventojų, nepasiduoti apgaudinėjimui, „papirkinėjimui""2018-06-04
Taigi Edgarėli visą laiką pats tą ir darai, kaip kvailais laikai tuos pagėgiečius. Tarybos nario pareiga mokesčius nustatyti o ne su gėlikėm renginiuose demonstruotis. Rado kuo pasigirti - nebalsavo mat, už tai giriasi kiekvienam žingsnį - rinkite meru. Gudrumėlis- net pavydas ima Komentaras patinka Komentaras nepatinka
k l a u n a s 2018-06-04
pats papirkinėja pats ragina nepasiduot I Š V E R S K Ū R I S čia tokia politinė taktika viena kalbėt kita dirbt Komentaras patinka Komentaras nepatinka