Opozicijos siūlymas prailgino Tarybos posėdį

2018-06-14, Saulius SODONIS
Savivaldybės vadovų nuomone, šitaip išsakyta nuomonė yra anarchija. S. Sodonio nuotrauka.
Savivaldybės vadovų nuomone, šitaip išsakyta nuomonė yra anarchija. S. Sodonio nuotrauka.

Paskutinį mėnesio ketvirtadienį, birželio 31 dieną, vyko Šilutės rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Iš kitų, visų pirma, jis išsiskyrė tuo, kad pirmininkavo ne Šilutės meras Vytautas Laurinaitis, o mero pavaduotojas Algis Bekeris. Antra – jis buvo gana trumpas. Ir jei ne opozicijos pasiūlymas, tai iš viso posėdis būtų trukęs rekordiškai trumpai, nes darbotvarkėje suplanuoti 23 sprendimai buvo priimti vos per 28 minutes. O kiek daugiau nei trečdalį laiko pagaliau buvo imta kalbėti apie visuomenėje nemenką rezonansą sukėlusį istorinės Šilutės dalies – Lietuvininkų ir Tilžės gatvių – rekonstrukcijos projektą, kurios metu numatyta iškirsti nemažai iš kitų miestų Šilutę išskiriančių medžių.

Talpi darbotvarkė

Iš viso išspręsti 23, kaip minėta, klausimai. Tradiciškai, tiesioginės įtakos Šilutės rajono savivaldybės gyventojams beveik visi didesnės įtakos neturės, nes dauguma - tai formalūs, procedūriniai sprendimai. Pavyzdžiui, buvo patikslintas Strateginis 2018-2020 metų veiklos Savivaldybės planas. Nuo šiol numatyta galimybė „Tenkinti socialinių paslaugų poreikį mokant Pagalbos pinigus“ arba investicijų pritraukimo programa, papildyta stadiono sutvarkymu. Kitu sprendimu pavesta Šilutės socialinių paslaugų centrui vykdyti globos centro funkcijas. Priimta nauja „Lietuvininkų vilties“ premijos redakcija. Be kai kurių punktų patikslinimo – premija nuo 888 eurų padidinta iki 1000. Priimtas sprendimas ir dėl Švėkšnos sinagogos – pritarta projekto „Švėkšnos sinagogos kapitalinis remontas su pastato paskirties keitimu į kultūrinę“ įgyvendinimui. Turint šį sprendimą, bus teikiamas projektas vienam iš Europos Sąjungos fondų. O gavus paramą, pastatas bus kapitališkai sutvarkytas ir pritaikytas kultūrinėms paslaugoms. Taip pat Taryba patvirtino nusidėvėjusio turto nurašymą bei jo pardavimą. Pritarta Savivaldybės dalyvavimui keliuose projektuose. Įdomu, kad viename bus mezgami draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai su Baltarusijos Ašmenos savivaldybe – plėsis ryšiai į Rytus. Tačiau vienas Tarybos sprendimas vis tik buvo įdomus – juo grįžta beveik į kadencijos pradžios situaciją.

Atgal į 2016 metus   

Šiuo sprendimu buvo atsisakyta Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Šilutės ligoninės. Šį sprendimą pristačius Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkui Tomui Budrikiui, opozicijos lyderė Sandra Tamašauskienė išsakė poziciją. Ji priminė, kad opozicija nuo pat pradžių priešinosi šitai reorganizacijai ir ne kartą nurodė argumentus, kodėl tai daryti netikslinga. Politikė retoriškai klausė: „Ką turime – supriešinta bendruomenė, iššvaistyti teismuose pinigai ir žmonių nepasitikėjimas Taryba, kad nesitariama su jais“. Kaip ir buvo galima tikėtis – šis posūkio į 2016 metus sprendimas buvo priimtas be opozicijos balsų.  

Tarybos opozicijos siūlymas

O Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdį užbaigė ir jį gerokai prailgino opozicijos siūlymas Tarybai. Dar prieš jam prasidedant, opozicija pasiūlė visiems Tarybos nariams pasirašyti jų parengtą pareiškimą „Dėl želdinių tvarkymo centrinėse gatvėse projekto“. Juo sakoma, kad Tarybos nariai pritaria ir remia želdinių tvarkymo projektą, tačiau reikalauja, kad būtų paisoma ne tik vieno žmogaus – arboristo Renaldo Žilinsko atliktos ekspertizės, bet ir jo pastabų po jungtinės dendrologų – mokslininkų komisijos. Tame pareiškime išvardinti ir galimi darbai, maksimaliai išsaugant Šilutės medžius, tarp kurių yra numatyta apie numatomus darbus, informuojant visuomenę. Šį pareiškimą komentavo S. Tamašauskienė, sakydama jog „reikėtų vieną kartą baigti susipriešinimą, susivienytume ir pasakytumėme, kad viskas vyktų pagal taisykles. Suinteresuoti visuomenės nariai esame visi. Neišskiriame jokių organizacijų“. Ir baigė savo kvietimą „neišsakius bendros nuomonės, šis pareiškimas bus teikiamas Tarybai opozicijos vardu“.  

Direktoriaus pozicija

Po kai kurių politikų replikų „kas tie visuomenininkai, kam jie atstovauja?“ buvo pasiūlyta esamą situaciją paaiškinti Savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio. Jis kalbėjo, kad Administracija ir tikėjosi pasipriešinimo, nes parengtas projektas apima didelę dalį miesto centrinės dalies medžių, kurie inventorizuoti kaip blogos kokybės. Direktorius sakė, kad vyko susitikimas ir pokalbis su visuomenės atstovais, kurie pasivadino „S.O.S. Šilutės medžiai“. Tuomet buvo sutarta, kad jie pasikvies specialistus, kurie padarys dar vieną ekspertizę visuomeniniais pagrindais. S. Šeputis sakė, kad tokia komisija buvo, tačiau savivaldybė akto negavo. Sulaukė tik pasakymo, jog aktas bus, kai už tai bus sumokėta 2800 eurų. Tačiau Savivaldybė taip elgtis negali – vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu. Po to buvo paskelbtas medžių akustinei ekspertizei atlikti viešasis pirkimas. Tačiau laimėtojas iš Kauno, neatlaikęs miesto žmonių spaudimo ir neatlikęs darbo, po savaitės išvažiavo. Šiuo metu, kalbėjo direktorius, planuojama susitikti su Kauno Aleksandro Stulginskio universiteto vadovybe, kad skirtų mokslininkus tokiai ekspertizei atlikti. S. Šeputis tikis, kad bus viskas padaryta taip, kad galų gale visi turės būti patenkinti.

O jau po to direktorius ėmė priekaištauti miesto žmonėms: „Mes pasiryžę tą projektą sutvarkyti su rimtais specialistais. Vyksta karas – pažiūrėkit, kaip jie ėjo eisenoje. Tai jau mitingas buvo. Jų – medžių mitingas. Ir visas šakas, visus medžius atnešė prie savivaldybės ir padėjo. Kas tai yra? Tai kažkas  nenormalaus demokratinėje visuomenėje. Čia ne demokratija – čia anarchija... Taigi, reikia truputėlį laiko – ne pats laikas juos kirsti, ne pats laikas genėti. Per porą mėnesių susitvarkysim tuo darbus, kad turėtumėm tokią ekspertizę, kad negalėtų paimti ir priekaištauti, kad gulsim po medžiais, neleisim kirsti... Kai bus tokia ekspertizė – po medžiais nesiguls. Bus atverti medžiai, bus statybos aikštelė, šalia stovės policininkas – niekas negalės įeiti“,– baigė kalbą S. Šeputis.

Mero pavaduotojo pozicija

Posėdžiui pirmininkavęs mero pavaduotojas A. Bekeris taip pat išsakė savo poziciją. „Šita visa veikla tikrai politizuota nuo pat pradžių ir, turbūt, visi pagal nutylėjimą žinome pavardes, kas už jų stovi. Pasidomėkit. Arba jūs tikrai žinote ir nenorite pasakyti... Aš nenoriu... Tai jūs pasidomėkite – čia jums bus tiriamoji užduotis. Aš tikrai nebandysiu juos įvardinti. Tas eina į visas sritis. Ir tie patys asmenys dalyvauja visur - autobusų parkas, Šojaus parkas. Žinot, kad autobusų parke yra 12 institucijų skundų. Jau gavau asmeniškai, Telšių vyskupas pareiškė man užuojautą. Aš nejuokauju – iš tikrųjų buvo. Ir kitos institucijos, su kuriomis tenka bendrauti - jos į mus žiūri, kaip kažkada - meras po mero... Mes pasirinkom kitą iššūkį, ir mes tokiu būdu save parodom. Šojaus parkas - sukeltas triukšmas, kad ten didžiausi dalykai, barbariški veiksmai, ir iš kolegų girdėjau tokių pasakymų... Užvakar, man atrodo, buvo iš Klaipėdos KPD (Kultūros paveldo departamento – aut.p.) atvažiavusi  vedėja. Mes pavaikščiojom po tą parką – tos šaknys, kurios yra nukirstos, kurios parodytos, kaip barbariškai pasielgta... Niekas nepakėlė galvos, šitie medžių mylėtojai, koks tai yra medis – tai yra invazinis parkų kenkėjas. Nueikit jūs patys, pažiūrėkit į viršų, ką jisai padarė greta stovintiems ąžuolams ir beržams. Jis juos nuplikino – jie pusiau be šakų. Tai ne parkų medis. Tai dar kartą patvirtinu, kad tai tikrai yra politizuota. Ir dar labai abejoju, ar padarius dar vieną žingsnį į aukštesnio lygio ekspertizę, to pakaks – tikslas yra kitas – sugriauti projektus. Ir tą jūs, jeigu ne šiandien, jūs vėliau tą tikrai pripažinsit ir pamatysit. Aš džiaugiuosi, kad tų griovėjų, asmeninių tokių nesėdi už šito stalo. Jie veikia nuo partijų, partijų nariai, bet jie veikia iš išorės. Ačiū Dievui, kad už stalo tokių sėdinčių nėra“.

Posėdis baigėsi S.Tamašauskienės apgailestavimu, jog nesulaukta bendro pritarimo. Nes visi opozicijos nariai, išskyrus Joną Jatautą, pasirašė šį dokumentą.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!