Bendradarbiavimas tarp kaimynų stiprėja dėka vykdomų projektų

2018-07-06, Projekto vadovė Loreta Razutienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Pagėgių savivaldybės administracija, gavusi paramą iš INTERREG VA programos Lietuva - Lenkija iš dalies finansuojamo Europos regioninio plėtros fondo, pagal finansavimo sutartį Nr. LT-PL-2S-114, toliau vykdo projektą su partneriais iš Punsko valsčiaus  „Bendradarbiavimo stiprinimas tvaraus gamtos išteklių valdymo srityje“.

Projektas buvo pateiktas programos antrajam kvietimui, kuris skirtas mažiesiems, vadinamiems „minkštiesiems“ projektams. Šio projekto vertė – 49 230 eurų, iš kurių parama sudaro 41 845,50 eurų. Projekto tikslas - skatinti bendradarbiavimą tarp Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus, siekiant patirties ir gerosios praktikos aplinkos apsaugos srityje, saugant gamtinį kultūrinį paveldą nuo neigiamos žmonių daromos veiklos.

Pradžia – aplinkosaugos valdymo gerinimas

Įgyvendinamas projektas prisidės prie žinių aplinkosaugos valdymo srityje pagerinimo. Tam rengiama projekto metu metodika renginių lankytojams bei organizatoriams, organizuojantiems įvairius renginius saugomose teritorijose, regioniniuose parkuose. Projekto veiklos Punske be žinių ir kompetencijų pagerėjimo, numatoma prisidėti  prie aplinkos taršos sumažinimo, švaresnės aplinkos išsaugojimo bei veiksmų plano tam parengimo.

Birželio 22 – 24 dienomis vyko projekto veiklos Pagėgių savivaldybėje  konferencija, kurioje pranešimus skaitė Kauno regiono tyrimo instituto docentas, daktaras Rimantas Dapkus pateikęs aktualią informaciją apie turizmo galimybes Tauragės regione bei  aplinkosaugą ir pristatė metodikos metmenis, kurie buvo aptarti diskusijų metu. Turizmo galimybes Pagėgiuose pristatė Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė kalbėjo apie direkcijos nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus, trumpai apžvelgė problemas ir galimas bendras perspektyvas. Diskusijas paįvairino Pagėgių savivaldybės NVO koordinatorius Edmindas Incius, pasidalindamas mintimis apie bendruomenes, jų veiklą, organizuojamus renginius, bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis bei kitomis organizacijomis. Bendradarbiavimo patirtimi ir naujais projektais pasidžiaugė Savivaldybės meras Virginijus Komskis, kuris savo kalba pradėjo konferenciją palinkėdamas gero darbo ir sėkmingo projekto vykdymo.

Ir prie stalų, ir laive, ir Joninių šventėje  

Birželio 23 d. projekto veiklos nusikėlė į Rambyno kalną, projekto dalyviai plaukdami laivu apžvelgė lankytinas vietas, išklausė pristatymo apie Rambyno kalno istoriją, čia organizuojamus renginius, aplankė Martyno Jankaus muziejų, Bitėnų kapinaites, dalyvavo Joninių šventės atidaryme ir vertino visus čia vykstančius renginius, šventės dalyvių poveikį aplinkai. Vakare muziejuje projekto dalyviai prie apvalaus stalo aptarė padarytus vertinimus ir  numatė kitam projekto Fokus grupės susitikimui reikalingus  klausimus. Projekto veiklose dalyvavo 12 dalyvių iš Punsko valsčiaus, prisijungė ir naujieji savivaldybės partneriai iš Seinų - Dobržynevo ir Zabludovo. 18 pagėgiškių taip pat buvo įtraukti į vertinimo procesą. Analogiškas renginys rugpjūčio 14-15 dienomis vyks Punske. Čia savo ruoštu punskiečiai kartu su pagėgiškiais vertins turizmo galimybes bei Punske vyksiančius Žolinių šventės renginius , jų įtaką aplinkai, gamtai. Visos šios veiklos prisidės prie metodikos parengimo, kurią planuojama parengti spalio mėnesį ir pristatoma lapkritį per galutinę projekto konferenciją. Nuo birželio 22 iki 27 dienos vyko ir jaunimo  kūrybinės dirbtuvės Mociškiuose.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!