Joninių šventė ant Rambyno kalno

2018-07-05, Kultūros centro informacija
Renginio akimirkos. Autorių nuotrauka.
Renginio akimirkos. Autorių nuotrauka.

Bitėnų kapinaičių prieigos, papuoštos Mažosios Lietuvos ir Trispalvės kaspinais - tai aliuzija į Vydūno siekį: „Spindulys esmi begalinės šviesos“... Prie didžiavyrių kapų vydūniškoje rimtyje sustingo klaipėdiškiai aktoriai. Jautriai skambant birbynės melodijai, Pagėgių kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė skelbia: „Už neįkainuojamą palikimą mums, ateities kartoms, atminimo gėlės tautos šaukliui Vydūnui, Mažosios Lietuvos patriarchui, Joninių šventės pradininkui Martynui Jankui, Mažosios Lietuvos signatarui, varduvininkui Jonui Vanagaičiui bei kitiems mūsų vedliams, amžino poilsio atgulusiems čia – mūsų žemėje, Bitėnuose“.

Padėka ir pagarba Vydūnui

„Lietuva, brangi šalele, visados aš tavo“, - nuaidėjo pušų viršūnėmis per atidarymą giesmė-malda-priesaika iš jaunųjų filosofų lūpų, profesoriaus Valentino Masalskio teatralų parengta įspūdinga programa. Šventės vedėjai Svetlana Jašinskienė ir tauragiškis Eugenijus Šaltis šventės pradžioje atidavė deramą pagarbą Vydūnui, minint 150-ąsias jo gimimo metines. Rambyno kalno Amžinąją ugnį uždegė Vydūno vardo puoselėtojai  nuo Pagėgių iki pat Klaipėdos: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos buvusi direktorė Elena Stankevičienė, dabartinė direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, Kintų Vydūno kultūros centro muziejininkė Rita Cirtautienė, Šilutės Vydūno gimnazijos direktorė Marina Stirbienė, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos jaunimo mišraus choro vadovė Ingrida Bertulienė. Dar daugiau pažinti krašto simbolį, Rambyno kalno Amžinąją knygą padėjo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Ji taip pat, kaip ir svečiai, Vydūno įstaigų vadovai, kartu su Pagėgių savivaldybės meru Virginijumi Komskiu bei Pagėgių kultūros centro direktore Svetlana Jašinskiene pasirašė Rambyno kalno Amžinojoje knygoje.

Varpo dūžių gaudesys

Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos...“ skambės 60 - ties savivaldybių varpai. Rambyno šventvietėje varpo dūžiai žadino mumyse žmogaus esmę, užkodavo kilnų žmoniškumą ir meilę Tėvynei. Varpu skambino Lumpėnų seniūnė Danguolė Mikelienė, Pagėgių seniūnas Dainius Maciukevičius, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis, Natkiškių seniūnė Vilyta Sirtautienė, Stoniškių  seniūnas Gintautas Stančaitis. Dūžiai skambėjo už Lietuvos 100-metį, Mažosios Lietuvos ir šio krašto likimą lėmusį Tilžės akto 100-metį, Vydūno gimimo 150-metį, Martyno Jankaus gimimo 160-metį, Amžinosios Rambyno kalno knygos – 90-metį, visos Lietuvos žmones.

Chorų programa

Pagrindinėje šventės aikštėje šventę tęsė Mažosios Lietuvos vaikų ir jaunimo chorai, savo programą skyrę Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. Chorų programoje dalyvavo Pagėgių pradinės mokyklos jaunučių choras „Unisonas“(vadovė Irena Ubartienė), Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos jaunių choras ( vadovės Regina Pilkionienė ir Evelina Norkienė), Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras (vadovas Edmundas Jucevičius, koncertmeisteris Vincas Paulauskas), Kretingos rajono kultūros centro kamerinis mišrus choras „Kristale“ (vadovė Kristina Rimienė, koncertmeisterė Goda Čaraitė), Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos jaunimo mišrus choras (vadovė Ingrida Bertulienė, koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas), Klaipėdos savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda“ (vadovas Kazys Kšanas, chormeisterės Sonata Kleibienė ir Miglė Mosėnienė).

Chorų vadovai tradiciškai buvo vainikuoti ąžuolo vainikais, apdovanoti Pagėgių savivaldybės padėkomis. Žiūrovai dainininkams plojo atsistoję, bisui išprašė dar vieną dainą.

Tradicinės šventės pramogos

Joninių šventė ant Rambyno kalno turi šimtametes tradicijas ir savo nusistovėjusią sandarą – tai chorų programa, apeigos su folkloro ansambliais bei teatro dalis. Šiemet į Joninių apeigas įsitraukė Šakių kultūros centro folkloro ansamblis „Šakija“ (vadovė Virginija Snudaitienė), Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų kultūros centro folkloro ansamblis „Vainuta“ (vadovė Loreta Mieliulytė), Pagėgių savivaldybės kultūros folkloro ansamblis „Kamana“ (vadovė Aksavera Mikšienė).

O kokios Joninės be gardžiausių užliejamų pievų sūrių. Jais vaišino Stoniškių, Plaškių, Pagėgių, Šilgalių, Vilkyškių, Natkiškių, Žukų bendruomenių pirmininkai. Kai būrys svečių patraukė plukdyti vainikėlių, linksmą programą pristatė modernaus folkloro grupė  „Aisva“ (Kaunas). Lygiai pusiaunaktį linksmybės baigėsi ir gausus būrys pačių ištvermingiausių šventės dalyvių dainuodami patraukė į Martyno Jankaus muziejų. Ten trumpiausią metų naktį dar labiau sutrumpino Devynių žolynų magija – procedūros kojoms – pavargusioms, jaunoms ir daug keliavusioms. Niekada nepavargstantys Pagėgių neįgaliųjų draugijos nariai pokštavo, vaišino žolynų arbatomis, siūlė įvairių rūšių užpilus.

Miuziklas „Ar Amerika pirtyje?“ (Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ ir Deividas Norvilas) nepaliko abejingų – dingo ir nuovargis – žiū, jau ir saulelė tuoj patekės... Naktišokiai su grupe „Aisva“ buvo lyg gardi vyšnia ant šventinio torto. Basakoję saulelę pasitiko nemažas būrys kauniečių, ukmergiškių, tauragiškių, klaipėdiškių. Nusiprausus ryto rasoje, gardžiai papusryčiauta pas Martyną Jankų. Palydėti liaudies dainomis, šiltai atsisveikinome iki kitų Joninių Rambyno kalne, Mažojoje Lietuvoje.

Kultūros darbuotojai nuoširdžiai dėkoja šventės savanoriams, Pagėgių savivaldybės seniūnijų seniūnams, šventės draugams, bičiuliams, informaciniams rėmėjams, Martyno Jankaus muziejaus kolektyvui, Pagėgių savivaldybės administracijai, Kultūros tarybai.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kaip manote, ar bus antroji viruso banga ir vėl įvestas karantinas?