Seimas pritarė naujai Vidaus tarnybos statuto redakcijai

2018-07-10

Priėmus naująjį Valstybės tarnybos įstatymą Seimas šiandien pritarė ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimams, kuriais suvienodinamas vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministrų valdymo sričių statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų statuso, darbo užmokesčio, socialinių garantijų teisinis reglamentavimas.

„Nuo šiol visų trijų sistemų statutinės tarnybos santykiai konsoliduojami viename teisės akte. Juo sukurtos prielaidos palaipsniui didinti pareigūnų darbo užmokestį, taip pat sudarytos galimybės  įstaigoms kaip įmanoma efektyviau vykdyti joms pavestus uždavinius ir nustatytas funkcijas“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 

Vidaus tarnybos statute nustatytos darbo užmokesčio sistemos pagrindu įtvirtinta vienoda darbo užmokesčio sistema, kurią sudaro pareiginė alga, priedai už laipsnį ir vidaus tarnybos stažą bei priemokos. Toks pareiginės algos teisinis reglamentavimas, pagal kurį yra nustatomi ne konkretūs koeficientai, o jų intervalas, leis lanksčiau spręsti pareigūnų darbo užmokesčio didinimo problemą.

Pakeitimais taip pat padidintas kiekvienai pareigybių grupei nustatytas maksimalus galimas pareiginės algos koeficientas, kad įstaigai turint lėšų prireikus galima būtų padidinti pareigūno pareiginę algą.

Suvienodinta pareigūnų laipsnių sistema – pataisos ir muitinės pareigūnams vietoj rangų ir pareiginių laipsnių bus suteikiami vidaus tarnybos laipsniai, nustatomas tarnaujančių pareigūnų turimų rangų ir pareiginių laipsnių pervardijimo mechanizmas.

Naujoji Vidaus tarnybos statuto redakcija suvienodina ir iki šiol skirtingai reglamentuotus pareigūnų  darbo ir poilsio laiko ypatumus, priedų ir priemokų sistemas, kompensacijų sužalojus pareigūnui dydžius, išeitines išmokas, atostogų trukmę, skatinimo priemones, naujai į tarnybą stosiančių pareigūnų tarnybos trukmę.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar pavargote nuo karantino?